Skip to main content
Dr Ana Carolina M A Calderon

Dr Ana Carolina M A Calderon

Uwch Ddarlithydd

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: acalderon@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr Ana Calderon yn uwch ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, gyda chefndir mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol fathemategol, ac mae ganddi arbenigedd penodol mewn semanteg gemau ar gyfer ieithoedd rhaglennu ac mewn datblygu fframweithiau newydd i fodelu paradeimau rhaglennu. Mae ganddi ddiddordeb mewn creu offer mathemategol ar gyfer modelu cysyniadau cyfrifiadurol, ond hefyd wrth eu cymhwyso i broblemau yn y byd go iawn. Ymhlith yr enghreifftiau mae datblygu a dadansoddi fframweithiau ar gyfer cyfathrebu rhwng pobl a systemau ymreolaethol yn ystod ymdrechion i leddfu effeithiau trychineb, a datblygu sylfeini mathemategol algorithmau Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer gymwysiadau meddygol. 

Addysgu.

  • Goruchwyliaeth PhD
  • Sylfeini Mathemategol ar gyfer Technoleg
  • Sgiliau Ymchwil
  • Cydlynu Prosiect Blwyddyn Olaf

Ymchwil

Mae ei phrosiectau cyfredol yn cynnwys:

  • modelu mathemategol o gyfathrebu ar-lein (mewn llwyfannau penodol), gan ddefnyddio GT i ddeall dylanwad mewn rhwydweithiau caeedig

  • rhwydweithiau niwral ar gyfer cymwysiadau meddygol

  • modelu defnyddiwr-ganolog

  • adeiladu modelau theoretig gêm o arolygu ar sail cydymffurfiaeth

  • echdynnu gwybodaeth yn ystod - ymdrechion i leddfu effeithiau trychineb

Cyhoeddiadau allweddol

Deall semanteg gemau trwy gofodau cyson
AC Calderon, G McCusker
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 265, 231-244

Astrobiology App for Kids: Software as a cognitive prosthetic for conceptualization of astronomical theories
AC Calderon, C Tryfona, C Smith
GetMobile: Mobile Computing and Communications, 19 (2), 23-27, ACM

IntCris: A tool for enhanced communication and collective decision-making during crises.
AC Calderon, P Johnson
ISCRAM

A double dissociative study into the effectiveness of computational thinking
AC Calderon, D Skillicorn, A Watt, N Perham
Education and Information Technologies 25 (2), 1181-1192

Information extraction in emergency management missions: an adaptive multi-agent approach
AC Calderon, P Johnson
International Journal of Emergency Management 13 (3), 216-234

Achieving an Information System's Capability through C2
AC Calderon, P Johnson
International Journal of Information Systems for Crisis Response

Leading cats: How to effectively command collectives.
AC Calderon, J Hinds, P Johnson
ISCRAM

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol