Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Micro-gwrs Dysgu Peirianyddol

Micro-gwrs Dysgu Peirianyddol

Bydd y micro-gwrs Dysgu Peirianyddol sy’n rhad ac am ddim yn eich dysgu chi sut i ddatblygu modelau dysgu peirianyddol heb yr angen am wybodaeth codio helaeth, gan ddefnyddio llyfrgelloedd Python ffynhonnell agored cod isel ar gyfer dadansoddi data a datblygu modelau gan ddefnyddio dysgu peirianyddol awtomataidd.  

Yn agored i ddechreuwyr, bydd y cwrs yn dangos i chi sut i osod eich amgylchedd datblygu eich hunan, yn ogystal â sut i ddadansoddi data a chreu nodweddion. Bydd hefyd yn rhoi trosolwg i chi o fathau amrywiol o fodelau dysgu peirianyddol, megis Dosbarthu, Atchweliad a modelu pwnc Prosesu Iaith Naturiol.  

Erbyn diwedd y micro-gwrs, byddwch hefyd yn gallu dehongli a chyflwyno allbwn model dysgu peirianyddol gan ddefnyddio delweddu a dulliau Deallusrwydd Artiffisial Esboniadwy eraill. Byddwch hefyd wedi dysgu sut i ddatblygu dangosfyrddau rhyngweithiol syml a chymwysiadau gwe dysgu peirianyddol gan ddefnyddio Streamlit.  

Cyrsiau byr hyblyg yw micro-gyrsiau, a gyflwynir mewn fformatau ar-lein ac wyneb yn wyneb cymysg. Maen nhw’n cael eu treialu ledled prifysgolion Cymru ar hyn o bryd heb gost i’r dysgwr. Gallwch fynychu micro-gwrs i uwchsgilio a dysgu rhywbeth newydd, fel llwybr i gyflogaeth, neu i gael blas ar bwnc penodol. Mae micro-gyrsiau technoleg ddigidol ym Met Caerdydd yn ymdrin â phynciau y mae galw amdanynt yn y byd diwydiant. Cliciwch yma i weld y micro-gyrsiau eraill ym Met Caerdydd. 

Cynnwys y Cwrs

Cyflwynir y micro-gwrs trwy ddeg sesiwn 2 awr o hyd, sy’n cynnwys darlithoedd, gweithgarwch dysgu ar-lein, seminarau ar y campws, gwaith labordy a gwaith grŵp bach.

Ymhlith y pynciau y mae:

  • Hanfodion Datblygu Modelau Dysgu Peirianyddol
  • Creu eich amgylchedd datblygu modelau dysgu peirianyddol eich hun
  • Codio Python sylfaenol
  • Dadansoddi Data Archwiliadol
  • Datblygu Modelau Dosbarthu
  • Datblygu Modelau Atchweliad
  • Prosesu Iaith Naturiol, Modelu Pwnc
  • Dehongli Modelau a Deallusrwydd Artiffisial Esboniadwy
  • Datblygu cymwysiadau gwe gwyddor data gyda Streamlit

Gwaith Cwrs ac Asesu

Mae asesiadau wedi’u cynllunio i atgyfnerthu eich dysgu.

Byddwch yn cwblhau asesiad ysgrifenedig byr sy’n cyfateb i tua 2,000 o eiriau. Bydd yr aseiniad yn gofyn ichi ddatblygu model dysgu peirianyddol a’i gyflwyno gyda sgrinluniau ac esboniadau o’r rhesymeg ar gyfer eich penderfyniadau datblygu. Cewch eich cyflwyno i’r cysyniadau a’r deunyddiau sydd eu hangen arnoch ar gyfer yr aseiniad yn ystod y cwrs.

Darllen a Awgrymir

Das, S. and Cakmak, U. (2018) Hands-On Automated Machine Learning. 1st edition. Packt Publishing

Sut i Ymgeisio

Gallwch archebu eich lle ar y micro-gwrs Dysgu Peirianyddol ar Siop Ar-lein Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r lleoedd yn gyfyngedig, felly rydym yn argymell archebu’n gynnar i osgoi siom. 

Cysylltu â Ni 

I gael rhagor o wybodaeth am y micro-gwrs hwn, cysylltwch â Dr Fiona Carroll, FCarroll@cardiffmet.ac.uk.


Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
10 wythnos (1 x sesiwn 2 awr o hyd yr wythnos) Ar ddydd Iau o 6yp i 8yh.

Dyddiad dechrau:
5ed Mai 2022-7fed Gorffennaf 2022

Uchafswm:
20 o bobl

Cost:
Am ddim

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd i www.metcaerdydd.ac.uk/terms