Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Micro-gwrs Codio Creadigol

Micro-gwrs Codio Creadigol

Yn y micro-gwrs Codio Creadigol byddwch yn dysgu sut mae cyfrifiaduron a chodio yn gweithio. Yn agored i bawb, mae'r cwrs yn ffordd o gyfuno eich creadigrwydd a'ch diddordebau â sgiliau technegol. 

Bydd y micro-gwrs yn eich cyflwyno i JavaScript a sut i ddefnyddio'r iaith raglennu hon i ddatblygu syniadau a chreu delweddau o'r newydd. Mae'r sgiliau y byddwch yn eu caffael yn drosglwyddadwy iawn a gellir eu defnyddio fel cam tuag at adeiladu cymwysiadau gwe, robotiaid rhaglenadwy, celf gynhyrchu a llawer mwy. 

Erbyn diwedd y micro-gwrs, byddwch yn deall hanfodion rhaglennu a sut y gallwch ddychmygu a dylunio gwaith creadigol gwreiddiol drwy gyfrwng meddalwedd.

Mae micro-gyrsiau yn gyrsiau byr hyblyg, wedi'u cyflwyno mewn fformatau cymysg ar-lein ac wyneb yn wyneb. Ar hyn o bryd maent yn cael eu treialu ar draws prifysgolion Cymru heb unrhyw gost i'r dysgwr. Gallwch fynychu micro-gyrsiau i uwchsgilio a dysgu rhywbeth newydd, fel llwybr i gyflogaeth, neu i gael blas ar bwnc penodol. Mae micro-gyrsiau technoleg ddigidol ym Met Caerdydd yn ymdrin â phynciau y mae galw amdanynt gan ddiwydiant. Cliciwch yma i weld y micro-gyrsiau eraill ym Met Caerdydd. 

Cynnwys y Cwrs

Bydd y micro-gwrs yn cael eu cyflwyno drwy ddeg sesiwn 2 awr, sy'n cynnwys darlithoedd, gweithgarwch dysgu ar-lein, seminarau ar y campws, gwaith labordy a gwaith grŵp bach. 

Mae'r pynciau'n cynnwys:

  • Cyflwyniad i Gyfrifiadureg a chodio creadigol
  • Cyfryngau Cyfrifiadurol gyda t5.js
  • Cyflwyniad i hanfodion Lluniadu 2D gyda chod
  • Gwneud allbynnau gweledol yn ymgysylltu 
  • Gwneud i'r cod amrywio gyda newidynnau ac amodau
  • Rhyngweithedd (h.y. rhaglennu rhyngweithiadau gweledol sy'n newid dros amser ac yn ymateb i fewnbynnau defnyddwyr); dolen ac ailadrodd
  • Defnyddio swyddogaethau a chymhwyso rhyngweithiadau gyda'r bysellfwrdd a'r llygoden
  • Datblygu sgiliau i greu testun cynhyrchu a theipograffeg 
  • Codio a thrin gwahanol gyfryngau

Gwaith Cwrs ac Asesiadau 

Mae asesiadau wedi'u cynllunio i atgyfnerthu eich dysgu. Byddwch yn cwblhau cyflwyniad poster terfynol, sy'n cyfateb i tua 2,000 o eiriau. 

Darllen a Awgrymir

Bergstrom, I. a Lotto, R.B. (2015) ‘Code Bending: A New Creative Coding Practice’, Leonardo (Rhydychen), 48(1), pp. 25–13. doi:10.1162/LEON_a_00934. (PDF) Code Bending: A New Creative Coding Practice (researchgate.net)

Sut i Ymgeisio

Gallwch archebu eich lle ar y micro-gwrs Codio Creadigol ar Siop Ar-lein Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r lleoedd yn gyfyngedig, felly rydym yn argymell archebu’n gynnar i osgoi siom. 

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y micro-gwrs hyn, cysylltwch â Dr Fiona Carroll, FCarroll@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Man Astudio:
Ar-lein

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
10 wythnos (1 x sesiwn 2 awr yr wythnos). Dydd Mercher rhwng 3yp a 7yh. 

Dyddiad dechrau:
27 Ebrill 2022 – 29 Mehefin 2022

Cost:
Am ddim

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd i www.metcaerdydd.ac.uk/terms