Wythnos groeso: yr hyn yr ydym wedi'i gynllunio

Cardiff Metropolitan University

Cynhelir sesiynau cynefino Israddedigion a Myfyrwyr Gradd Meistr Blwyddyn Gyntaf yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 20 Medi. Bydd manylion llawn am yr hyn i'w ddisgwyl fesul rhaglen i'w gweld yn cael eu hanfon atoch ym mis Medi.

Ar hyn o bryd mae Undeb y Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer Ffair wythsno y Glas i'w chynnal yn NIAC (yn amodol ar ganllawiau Covid-19 a Llywodraeth Cymru ar y pryd) sy'n gyfle i ddysgu mwy am fywyd myfyrwyr yma ym Met Caerdydd a chymryd rhan mewn clybiau a chymdeithasau chwaraeon. Bwriedir cynnal y ffair gyda chapasiti cyfyngedig cytûn i sicrhau diogelwch myfyrwyr a staff.

Bydd yr wythnos hefyd yn rhoi cyfleoedd i chi gael gwybod am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi, a byddwn yn ei defnyddio fel cyfle i'ch cyflwyno i'r technolegau y byddwn yn eu defnyddio yn ystod y tymor cyntaf.

Mae rhaglen o ddigwyddiadau cymdeithasol ar y campws, yn amodol ar gyngor ar iechyd y cyhoedd ar y pryd, yn cael ei datblygu ar hyn o bryd gan eich Undeb Myfyrwyr a staff Chwaraeon y Brifysgol. Gallwch gael rhagor 

 

Dysgwch fwy am y digwyddiadau cymdeithasol a drefnwyd

Ymuno â ni am y tro cyntaf? Darganfyddwch fwy am yr ystod o weithgareddau a gynllunnir gan adrannau Prifysgol ac eich Undeb Myfyrwyr.
Archebwch eich tocyn Fair Glasfyfyrwyr' rhad ac am ddim.