Astudio>Beth i'w ddisgwyl yn 2021/22>Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Cardiff Metropolitan University

Mae’r Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth (LlaGG) wedi ymrwymo i ddarparu’r adnoddau, gwasanaethau a chefnogaeth ar-lein a chorfforol gorau ar gyfer myfyrwyr ym Met Caerdydd. Mae ganddynt gasgliad helaeth o e-lyfrau ac e-gylchgronau, meddalwedd TG, addysgu a hyfforddi ar-lein, ac maent wedi gallu cynnig cymorth a chyngor yn rhithwir ac mewn person.

Mae Canolfannau Dysgu ar ein campysau Cyncoed a Llandaf ar agor rhwng 10.00am a 4.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Archebwch y defnydd o mannau astudio Cyncoed a mannau astudio Llandaf ymlaen llaw, a chwiliwch y catalogau ar-lein i wneud y defnydd gorau o'ch amser ar y campws.

Newyddion gan y tim Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ar cynlluniau, cyfleoedd hyfforddi a'r adnoddau y mae staff y Llyfrgell a'r Gwasanaethau Gwybodaeth (L&IS) yn gweithio arnynt, ewch i dudalennau newyddion LlaGG.