Astudio>Beth i'w ddisgwyl yn 2021/22>Myfyrwyr Rhyngwladol

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cardiff Metropolitan University

Mae ein Gwasanaeth Cynghori MyfyrwyrBbyd-eang wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae'r holl wasanaethau a gynigir gan y tîm gan gynnwys cymorth Lles, cyngor ar Fewnfudo a chyngor Academaidd ar gael boed ar y campws neu ar-lein. Pa gymorth bynnag sydd ei angen arnoch; Bydd y tîm yno i'ch helpu i wneud y gorau o'ch astudiaethau yn y DU. 

Diweddariadau gan y Tîm Ymgysylltu Byd-eang

I gael rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio ym Met Caerdydd ym mis Medi eleni, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin rhyngwladol.
Darllennwch y diweddar gan y tim Ymgysylltu Byd-eang