Hafan>Astudio>Beth i'w ddisgwyl yn 2021/22

Beth i'w ddisgwyl yn 2021/22

Myfyriwr gwrywaidd yn edrych i ffwrdd oddi'r camera yn gwenu

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Foddhad Myfyrwyr (NSS) wedi gosod Met Caerdydd uwchlaw cyfartaledd cenedlaethol y DU er boddhad myfyrwyr unwaith eto. Mae canlyniadau'r NSS, a gyhoeddwyd ar 15 Gorffennaf 2021, yn dangos bod 76% o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf eu bod yn fodlon ar ansawdd eu cwrs yn gyffredinol gan ein rhoi yn y trydydd safle yng Nghymru.

Rydym am adeiladu ar y canlyniad hwn ac rydym wedi rhoi nifer o fesurau ar waith i sicrhau eich bod yn dychwelyd i astudio gyda ni neu'n ymuno â ni am y tro cyntaf, ond y byddwch yn dal i fwynhau'r un profiad o ansawdd uchel tra'n cynnal ein lefelau diogelwch uwch. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y mesurau hyn o dan y tudalennau Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Ymgeiswyr a Myfyrwyr sy'n Parhau isod.

Mae'r Cwestiynau Cyffredin yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am feysydd megis dyddiadau dechrau'r tymor, gwybodaeth am y rhai sy'n ymgeisio am neuaddau preswyl yn ogystal â'r wybodaeth ddiweddaraf am gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.   

Mae ein tîmau yn brysur yn paratoi ein cyfleusterau, gan ddarparu mwy o orsafoedd hylendid, ad-drefnu theatrau darlithio, labordai, gweithdai a mannau cymdeithasol, a gwella ein hamgylchedd i wneud i astudio, cymdeithasu a byw ar ein campysau weithio i ni i gyd.  Gallwch ddal i fyny'n sydyn ble rydyn ni arni gyda'n cynlluniau drwy edrych ar ein Ffeithlun Diogelwch Campws diweddaraf.