Cadw'n ddiogel

Cardiff Metropolitan University

Gwnaethom gyflwyno'r defnydd o orchuddion wyneb ansfedreddol yn haf 2020 i gefnogi dychwelyd staff a myfyrwyr i'r campws fel mesurau lliniaru ychwanegol mewn ardaloedd lle nad oedd ymbellhau cymdeithasol yn bosibl, ac rydym wedi ymrwymo i adolygu'r polisi hwn yn unol â chyngor y llywodraeth, ymchwil ar drawssesibiluty a ffactorau lliniarol eraill. 


Mae'r amrywiolion newydd, mwy trosglwyddadwy o Covid-19 sy'n cael eu cylchredeg yn y DU wedi cynyddu'r risg o drosglwyddo, ac er na chafwyd tystiolaeth bod y feirws wedi'i drosglwyddo mewn adeiladau campws, rhaid i bob un ohonom barhau i chwarae ein rhan.

 

Gallwch ddarllen y fersiwn ddiweddaraf o'r polisi gorchuddion wyneb i gael rhagor o wybodaeth.