Astudio>Beth i'w ddisgwyl yn 2021/22>Gwasanaethau Myfyrwyr

Cyngor a chymorth pan fydd ei angen arnoch

Cardiff Metropolitan University

Mae pob timau Gwasanaethau Myfyrwyr a Chyflogadwyedd (GMaCh) yn parhau i weithio ac yn gallu cynnig cymorth i fyfyrwyr sy'n parhau i wneud y gorau o'ch amser ym Met Caerdydd. Er nad ydym yn cynnig apwyntiadau mewn person ar hyn o bryd, gallwch gwrdd â ni drwy dimau Microsoft, neu ar y ffôn, yn dibynnu ar eich dewis. 

Gellir archebu pob apwyntiad drwy MetHub y gall myfyrwyr sy'n parhau fanteisio arno gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi Met Caerdydd. Mae GMaCh yn cynnwys cyngor ar yrfaoedd, cwnsela, cymorth anabledd a dyslecsia, iechyd meddwl a lles a chyngor Ariannol. Rydym hefyd yn ymdrin ag ystod eang o gwestiynau drwy'r Parth-g, y gellir eu cyrraedd ar hyn o bryd ar izone@cardiffmet.ac.uk a byddant naill ai'n dod yn ôl atoch yn uniongyrchol, neu'n trosglwyddo eich cwestiwn i'r sawl a all helpu.  

Os ydych yn ymuno â ni am y tro cyntaf ym mis Medi, byddwch yn gallu cael gafael ar yr holl ystod o gefnogaeth sydd ar gael o'r diwrnod gyntaf - gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn wrth law i'ch helpu ar amrywiaeth eang o faterion.  

Mynediad i wasanaethau myfyrwyr

Gan ddychwelyd atom ym mis Hydref? Mewngofnodi gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi Met Caerdydd a chael mynediad i amrywiaeth o wasanaethau o Gyngor Gyrfaoedd, i Gwnsela, Iechyd a Lles, a Chyngor Ariannol.
Mewngofnodi i MetHub


Darganfyddwch fwy am ein gwasanaethau

Ymuno â ni am y tro cyntaf? Dysgwch fwy am yr ystod o wasanaethau sydd ar gael i chi drwy ein Gwasanaethau Myfyrwyr.
Ewch i'r tudalennau Gwasanaethau Myfyrwyr a Chyflogadwyedd