Astudio>Gwasanaethau Myfyrwyr>Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Mae ein polisïau a'n gweithdrefnau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd. Os hoffech dderbyn copi o unrhyw un o'r dogfennau a restrir isod, e-bostiwch studentservices@cardiffmet.ac.uk.