Hafan>Astudio>Schools & Colleges Liaison
Pictire of staff

Cyswllt Ysgolion a Cholegau

Croeso i dudalen Cyswllt Ysgolion a Cholegau Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Rydym yn gweithio ar draws y DU i gefnogi myfyrwyr a staff gyda’r broses ymgeisio am y brifysgol.

Rydym yn darparu gwybodaeth ac arweiniant hanfodol am ddim i fyfyrwyr sydd yn ystyried Addysg Uwch fel y cam nesaf er mwyn iddyn nhw wneud y dewis cywir am eu dyfodol. Mae’r tîm hefyd yn mynychu digwyddiadau gyrfaoedd ac UCAS ar draws y DU fel y cam nesaf er mwyn gwneud y penderfyniad cywir am eu dyfodol.


CWRDD Â’R TÎM

Claire Brown
Claire Brown Rheolwr Recriwtio
Myfyrwyr
Gareth Jones
Gareth Jones Swyddog Recriwtio Myfyrwyr
(Technolegau)
Hanna Turner
Hanna Turner Swyddog Recriwtio Myfyrwyr
(Iaith Gymraeg / Rheoli)
Katherine George
Katherine George Swyddog Recriwtio Myfyrwyr 
(Addysg Bellach a Cholegau)
Katie Gamston
Katie Gamston Swyddog Recriwtio Myfyrwyr
(Chwaraeon ac Iechyd)
Abbie Brackpool
Abbie Brackpool Swyddog Recriwtio Myfyrwyr
(Celf a Dylunio)
Vacant Position
Swydd Wag Swyddog Recriwtio Myfyrwyr
(Addysg a Pholisi Cymdeithasol)
Sandra Veasey
Sandra Veasey Cydlynydd Llysgennad
Myfyrwyr

GWYBODAETH BELLACH

CYSYLLTWCH
 NI

Cysylltu er mwyn gweld sut gallwn ni helpu chi a’ch myfyrwyr gyda'u profiad prifysgol.

CYSYLLTWCH Â NI

DILYNWCH
NI

Am y wybodaeth fwyaf diweddar am ein digwyddiadau, sesiynau a seminarau ar-lein, dilynwch ni ar Trydar.

DILYNWCH NI 

DIGWYDDIADU BYW
AR-LEIN

O Gyngor ac Arweiniant i Wythnosau Gyrfaoedd a Darlithoedd Gwadd. Bydd angen cofrestru.

DIGWYDDIADU BYW AR-LEIN

CYNGOR AC ARWEINIANT RITHWIR

Ceir esiampl o ein Cyngor ac Arweiniant Rhithwir isod.

DATGANIADAU PERSONOL

ASTUDIO YN GYMRAEG