Dyddiau Agored>Virtual Open Days>Postgraduate Study

DIWRNOD AGORED RHITHWIR ÔL-RADDEDIG


CROESO

Mae’r Profiad Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig hwn wedi’i greu i chi ei weld pryd bynnag y dymunwch ac o gysur eich cartref eich hun! Gallwch gael fynediad i gyflwyniadau sgwrs pwnc a chyrsiau ar unrhyw adeg.
 

Yn ogystal, gallwch gael Sgwrs Fyw gyda Derbyniadau ar y dudalen hon o ddydd Llun-Gwener (9yb-4yp) amser y DU.


CYRSIAU ÔL-RADDEDIG A CHYFLWYNIADAU PWNC

CELF A
DYLUNIO

Postgraduate Art & Design Subject Talks

Graddau meistr mewn Celf Gain, Cerameg a Gwneuthurwr, Dylunio Cynnyrch, Ffasiwn, Ymchwil Celf a Dylunio, Dylunio Byd-eang, Menter Greadigol a Darlunio ac Animeiddio.

GWYLIO FIDEOS 

HYFFORDDIANT ADDYSG AC ATHRAWON

Postgraduate Education and Teacher Training Subject Talks

Graddau meistr a rhaglenni datblygiad proffesiynol mewn Addysg, TAR Uwchradd, Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol a mwy.

GWYLIO FIDEOS 

GWYDDONIAETH
IECHYD

Postgraduate Health Sciences Subject Talks

Graddau meistr mewn Gwyddorau Biofeddygol, Seicoleg Fforensig ac Iechyd, Gwyddor Bwyd a Deieteg, Technoleg Ddeintyddol, Iechyd Galwedigaethol a mwy.

GWYLIO FIDEOS 

DYNIAETHAU

Postgraduate Humanities Subject Talks

Graddau meistr mewn Ysgrifennu Creadigol, Llenyddiaeth Saesneg, Newyddiaduraeth Arbenigol a TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill).

GWYLIO FIDEOS 

RHEOLI

Postgraduate Management Subject Talks

Graddau meistr a chyrsiau proffesiynol mewn Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes a Rheolaeth; MBA; Marchnata; Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau.

GWYLIO FIDEOS 

TECHNOLEGAU

Postgraduate Technologies Subject Talks

Graddau meistr gydag interniaethau dewisol mewn Cyfrifiadureg Uwch, Gwyddor Data, Rheoli TG a Rheoli Prosiectau Technoleg.

GWYLIO FIDEOS 

POLISI CYMDEITHASOL

Postgraudtae Social Policy Subject Talks

Diploma Ôl-raddedig a gradd Meistr wedi'i chymeradwyo'n broffesiynol yn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

GWYLIO FIDEOS 

CHWARAEON

Postgraduate Sport Subject Talks

Graddau meistr mewn Gwyddor Chwaraeon, Seicoleg, Hyfforddi, Darlledu Chwaraeon, Dadansoddi Perfformiad, Cryfder a Chyflyru, Rheolaeth, Moeseg a mwy.

GWYLIO FIDEOS 

DIGWYDDIADAU BYW

Sport

Ar ddyddiadau penodol yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd digwyddiadau byw gyda thîmau cyrsiau ôl-raddedig yn cael eu cynnig ar draws Ysgolion a phynciau academaidd.

DDIGWYDDIADAU BYW 

GWYBODAETH BELLACH

GOSTYNGIAD ALUMNI 25%

25 percent Alumni Discount

Gostyngiad o 25% mewn ffioedd dysgu ar gyfer graddedigion Met Caerdydd sy'n cofrestru ar raglenni ôl-raddedig a addysgir. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

 GOSTYNGIAD ALUMNI 

CHWILIO CYRSIAU AC YMGEISIO

Search Postgraduate Courses and Apply Chwiliwch ein hystod o gyrsiau ôl-raddedig a gwnewch gais ar-lein ar gyfer Medi 2022 trwy ein system ymgeisio hunanwasanaeth.

 CHWILIO CYRSIAU AC YMGEISIO