Astudio>Dyddiau Agored>Cwestiynau Cyffredin am Ddyddiau Agored

Cwestiynau Cyffredin am Ddyddiau Agored

Gobeithio bydd y cwestiynau mynych canlynol yn ateb unrhyw ymholiad sydd gennych am ddod i’n gweld ar Ddiwrnod Agored. Cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i opendays@cardiffmet.ac.uk os oes gennych gwestiwn na restrwyd isod.