Ffioedd a Chyllid>Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau>Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Israddedig

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Israddedig

​​Er mwyn cynorthwyo gyda chost astudio yn y Brifysgol, mae Met Caerdydd wedi creu ystod o gynlluniau bwrsariaeth ac ysgoloriaeth.


​Bwrsariaeth Gofalwyr

Trosolwg o'r Dyfarniad 
Dyfarniad arian parod gwerth hyd at £1000.
Pwy all wneud cais? 
Ymgeiswyr israddedig Cartref sy’n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o’r teulu na all, oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed, ymdopi heb eu cymorth.
Mwy o wybodaeth 

Bwrsariaeth Ymadawyr Gofal a Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio 

Trosolwg o'r Dyfarniad 
Dyfarniad arian parod gwerth hyd at £1000 y flwyddyn.
Pwy all wneud cais? 
Ymgeiswyr israddedig Cartref o gefndir gofal, neu'r rhai sy’n ymgeisio heb gymorth rhwydwaith teuluol.
Mwy o wybodaeth 

Ysgoloriaeth Chwaraeon

Trosolwg o'r Dyfarniad 
Pecyn cymorth wedi'i deilwra gwerth hyd at £5000 y flwyddyn.
Pwy all wneud cais? 
Ymgeiswyr israddedig Cartref/UE/Rhyngwladol sy'n rhagori yn y gamp o'u dewis.
Mwy o wybodaeth

Dyfarniad Noddfa

Trosolwg o'r Dyfarniad 
Darparu tocyn bws Met Rider, taleb arlwyo a dileu ffioedd dysgu’n llawn.
Pwy all wneud cais? 

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y DU. 

Mwy o wybodaeth

Gwobr Bywyd Astudio

Trosolwg o'r Dyfarniad 
Dyfarniad gwerth hyd at £850 y flwyddyn.
Pwy all wneud cais? 
Ymgeiswyr israddedig Cartref sy'n byw mewn ardaloedd cyfranogiad isel dynodedig.
Mwy o wybodaeth


Nid yw'r Gwobr Cynnydd yn ysgoloriaeth sydd wedi'i hysbysebu, ond, os ydych chi wedi derbyn y wobr gallwch ddod o hyd i wybodaeth yma.

Os ydych chi'n dilyn cwrs a ariennir gan y GIG, gallwch ddod o hyd i fanylion Bwrsariaeth y GIG a chymorth ychwanegol gan Met Caerdydd yma.

Os ydych chi'n Fyfyriwr Rhyngwladol, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Rhyngwladol yma.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, gallech ffeindio mwy o wybodaeth am Ysgoloriaethau Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg yma.

Os ydych chi'n wynebu anawsterau ariannol, mae gennym Gynghorwyr dynodedig yn ein Tîm Cyngor Arian sy'n gallu cynnig cyngor ar gyllid, cyllidebu a rheoli arian, a chymorth ariannol.

 

Opsiynau Bwrsariaeth Allanol Eraill

Y tu allan i Met Caerdydd, gall fod opsiynau cyllido ar gael i chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol. Rydym wedi rhestru rhai o'r opsiynau y daethom o hyd iddynt sydd ar gael yma.


Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar scholarship@cardiffmet.ac.uk

Sylwer, defnyddir unrhyw wybodaeth a roddwch i ni o ran bwrseriaethau ac ysgoloriaethau ar gyfer asesu cymhwysedd dyfarniadau, dyraniad dyfarniadau a phroses dderbyn y brifysgol yn unig.