YMGEISIO TRWY CLIRIO: 0300 330 0755

Cynigion Clirio ar Gyfryngau Cymdeithasol a Sgwrs Fyw

​Rydym yn deall y gallai fod yn well gennych drafod eich opsiynau Clirio ar-lein yn hytrach nag ar y ffôn.

Trwy gydol Clirio 2022 mae ein tîm derbyniadau ar gael i sgwrsio trwy eich opsiynau a gwneud cynigion trwy ein cyfrif Derbyniadau Twitter a thrwy Sgwrs Fyw.

Sut mae'n gweithio:

Twitter

Dilynwch @CMetAdmissions

Yna, anfonwch Neges Breifat atom gyda'r wybodaeth ganlynol wrth law:

- Enw llawn, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a'ch ID Personol UCAS* (*os oes gennych un).

- Enw'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo.

- Eich pynciau, graddau TGAU/Safon Uwch/BTEC a phwyntiau UCAS* (*os ydych yn eu gwybod).

Yna byddwn yn sgwrsio am eich opsiynau ac, os ydych yn bodloni'r gofynion, efallai y byddwn yn gallu cynnig lle i chi, yn amodol ar argaeledd.

Sgwrs Fyw

Gallwch hefyd sgwrsio â ni ar-lein trwy ein Sgwrs Fyw. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio ar waelod ochr dde'r dudalen hon, neu drwy un o'n tudalennau cwrs a bydd un o'n tîm yn gallu eich helpu. Sylwch y gallwn dderbyn nifer fawr o ymholiadau trwy Sgwrs Fyw ar ddydd Iau 18fed Awst a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. I helpu, sicrhewch fod gennych y manylion a restrir uchod (ar gyfer Twitter) wrth law.

Allan o Oriau

Os byddwch yn anfon neges atom ar unrhyw un o'r platfformau hyn y tu allan i oriau, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.