Hafan>Astudio>Diwrnodau Agored a Digwyddiadau i Raddedigion

Diwrnodau Agored a Digwyddiadau i Raddedigion

​​​​​​​​​

Diwrnodau Agored TAR - Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Byddwch yn ymwybodol bod Llywodraethau’r DU a Chymru bellach wedi symud o’r cam ‘cyfyngiant’ i’r cyfnod ‘oedi’ wrth geisio ymateb i’r coronafirws (Covid-19).

Yng ngoleuni hyn a'r cyngor diweddaraf sydd ar gael, rydym wedi penderfynu canslo ein Digwyddiad Agored Ôl-raddedig ar Ddydd Llun 30 Mawrth (4-7pm)

Sicrhewch na fydd hyn yn eich rhoi dan anfantais o ran eich cais a byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud cais os nad ydych wedi gwneud hynny eto.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gwneud cais, cysylltwch â'n Adran Dderbyn ar +44 (0) 29 2041 6010 neu e-bostiwchaskadmissions@cardiffmet.ac.uk

Nid oes unrhyw ddyddiadau Digwyddiad TAR ychwanegol wedi'u hamserlennu ar hyn o bryd. Os rhyddheir dyddiadau pellach, bydd gwybodaeth yn cael ei diweddaru ar y dudalen we hon.

Digwyddiadau Gwybodaeth i Raddedigion - 2018/19

Bydd ein Digwyddiadau Gwybodaeth nesaf i Raddedigion yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

Dim dyddiadau wedi'u trefnu ar hyn o bryd.

 Content Query ‭[2]‬

Campws Llandaf

  • Celf a Dylunio

  • Busnes, Rheoli a Chyfrifiadura

  • Iechyd a Gwyddorau Cymdeithas (Noder: Ni chynhwysir MSc Deieteg na MSc Technoleg Ddeintyddol yn y digwyddiad hwn)

Byddwch yn cael cyfle i wneud y canlynol:

  • Darganfod mwy am astudiaethau ôl-raddedig a addysgir ac astudiaethau ymchwil ym Met Caerdydd
  • Darganfod mwy am gyfleoedd cyllido i Raddedigion
  • Cwrdd â staff yr Ysgolion Academaidd
  • Dysgu mwy am yrfaoedd a chymorth i fyfyrwyr

 Content Query ‭[1]‬

Campws Cyncoed

  • Chwaraeon
  • Addysg a Hyfforddiant Athrawon (gan gynnwys TAR Cynradd ac Uwchradd)

 Content Query ‭[3]‬

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd - Digwyddiadau Agored Gradd Meistr

Mae ein Digwyddiadau Gwybodaeth nesaf i Raddedigion, gan gynnwys cyrsiau Celf a Dylunio a gynhelir ar gampws Cyncoed, fel a ganlyn: 

Dim dyddiadau wedi'u trefnu ar hyn o bryd.

Ffeiriau Astudio i Raddedigion - y DU ac Iwerddon

Byddwn hefyd yn mynychu cyfres o ffeiriau astudio i Raddedigion ledled y DU ac Iwerddon yn ystod 2019/20. Os hoffech ddarganfod mwy am yr amrediad o gyfleoedd sydd ar gael i Raddedigion ym Met Caerdydd, dewch i'n gweld ni yn un o'r digwyddiadau hyn.

Dim dyddiadau wedi'u trefnu ar hyn o bryd.