Hafan>Astudio>Beth i'w ddisgwyl yn 2020/21

Beth i'w ddisgwyl yn 2020/21

Cardiff Metropolitan University

Rydym wedi cofnodi blwyddyn gref arall o foddhad cyffredinol ymhlith myfyrwyr yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF). Cyhoeddwyd ar 15 Gorffennaf 2020, mae canlyniadau'r ACF yn dangos bod 85% o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf eu bod yn fodlon ar ansawdd eu cwrs yn gyffredinol yn ein rhoi ni ar y trydydd safle yng Nghymru.  

Rydym am adeiladu ar y canlyniad hwn ac rydym wedi rhoi nifer o fesurau ar waith i sicrhau eich bod yn dychwelyd i astudio gyda ni ym mis Hydref neu'n ymuno â ni am y tro cyntaf, ond y byddwch yn dal i fwynhau'r un profiad o ansawdd uchel tra'n cynnal ein lefelau diogelwch uwch. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y mesurau hyn o dan y tudalennau Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Ymgeiswyr a Myfyrwyr sy'n Parhau isod.

Mae'r Cwestiynau Cyffredin yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am feysydd megis dyddiadau dechrau'r tymor, gwybodaeth am y rhai sy'n ymgeisio am neuaddau preswyl yn ogystal â'r wybodaeth ddiweddaraf am gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.   

Mae ein tîm Ystadau yn brysur yn paratoi ein cyfleusterau, gan ddarparu mwy o orsafoedd hylendid, ad-drefnu theatrau darlithio, labordai, gweithdai a mannau cymdeithasol, a gwella ein hamgylchedd er mwyn gwneud y gwaith 'normal newydd' i ni i gyd. Gallwch ddal i fyny'n sydyn ble rydyn ni arni gyda'n cynlluniau drwy edrych ar ein ffeithlun Diogelwch Campws diweddaraf.

Ein Dull Dysgu ac Addysgu ar gyfer 2020

Gallwch fod yn dawel eich meddwl bod ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn canolbwyntio ar sicrhau iechyd a lles ein myfyrwyr a'n staff yn y gymuned ac mae hyn yn cynnwys sut y byddwch yn rhyngweithio er mwyn cael y gorau o'r profiad addysgu a dysgu. O fis Hydref, bydd Met Caerdydd yn mabwysiadu dull dysgu ac addysgu hyblyg, sy'n golygu y bydd gennych fwy o reolaeth dros y pryd a'r lle o'ch dysgu drwy profiadau ar-lein ac all-lein.

 

 

Cyngor i Ymgeiswyr

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am ein cynlluniau academaidd a'r gefnogaeth a fydd ar gael i chi pan fyddwch yn cychwyn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Medi.Darllen mwy

Cyngor i Fyfyrwyr sy’n Parhau

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am gynlluniau academaidd a'r gefnogaeth sydd ar gael os ydych yn dychwelyd i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Hydref.Darllen mwy