Cardiff School of Sport and Health Sciences>Courses>Sport Development - BSc (Hons) Degree
BSc (Hons) Sport Development

Datblygu Chwaraeon - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

​​​​​

Trosolwg o'r Cwrs

Ni fydd y radd BSc (Anrh) Datblygu Chwaraeon yn recriwtio ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019. Bydd gradd BSc (Anrh) Rheoli Chwaraeon newydd a chyffrous yn cynnwys cynnwys o safbwynt Datblygu Chwaraeon ac yn sicrhau y gall graddedigion ymgymryd ag astudiaethau yn y maes hwn. Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen we gradd BSc (Anrh) Rheoli Chwaraeon .


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms