Cofrestrfa Academaidd>Arholiadau>Amserlenni Arholi

Amserlenni Arholi

​Arholiadau Cyfnod Ffurfiol 21/22

 

10fed Ionawr - 14eg Ionawr 2022

 

Rhaid i bob myfyriwr Ysgol Reoli Caerdydd sicrhau eu bod yn edrych ar yr amserlenni arholiadau a gyhoeddir isod.  Mae yna rhai arholiadau 'Ar y Campws, a rhai arholidau 'Ar-lein'.
 

Mae'r Amserlen Arholiad Ar y Campws yn barod i'w weld trwy glicio ar y ddolen isod:
 
Amserlen Ar-lein Ysgol Reoli Caerdydd 
 

 
Mae'r Amserlen Arholiad Ar-lein yn barod i'w weld trwy glicio ar y ddolen isod:

Amserlen Ar-lein Ysgol Reoli Caerdydd


Myfyrwyr Anabl/Dyslecsig

Rhaid i fyrfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol mewn arholiad cal y ddarpariaeth wedi'i chymeradwyo gan Gwasanaethau Myfyrwyr. Rhowch wybod i ni trwy e-bostio examsreg@cardiffmet.ac.uk os oes angen unrhyw ddarpariaeth ar gyfer yr arholiadau 'Ar Campws' yn Ionawr 2022.

Papurau trwy gyfrwng y Gymraeg / Papers through the medium of Welsh

Rhowch wybod i'ch arweinydd modiwl os ydych yn dymuno derbyn eich papur arholiad yn Gymraeg.


Bydd yr Amserlen Derfynol yn cael ei chyhoeddi yma ar 7fed Awst 2020.

Bydd eich ysgol yn darparu rhagor o wybodaeth a diweddariadau.


Tîm Arholiadau

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â'r tîm arholiadau.

 examsreg@cardiffmet.ac.uk

Rheoliadau

Rhagor o wybodaeth am ein rheoliadau a'n gweithdrefnau.

Cwestiynau Cyffredin

Darllenwch ein 'cwestiynau cyffredin' i gael rhagor o wybodaeth.