Mitigating Circumstances and Special Cases

​​

​Volume 1: Regulations and Procedures

Section 5: Mitigating Circumstances​

 

Amgylchiadau Lliniarol - Mawrth 2020

Rydym wedi diweddaru ein polisi Amgylchiadau Lliniarol i ymateb yn uniongyrchol i sefyllfa Covid-19, gan ddarparu eglurder o'r hyn sy'n ofynnol mewn salwch, hunan ynysu neu gwarantin, mewn amgylchiadau lle bydd angen i fyfyrwyr ofalu am anwyliaid, neu fod eu gallu i gyflwyno eu  gwaith yn ddigidol yn dod yn broblem yn yr amgylchiad hwn.

Os yw unrhyw fyfyriwr yn poeni na fydd yn gallu cyflwyno asesiadau ar-lein, gallant wneud cais am Amgylchiadau Lliniarol am y rhesymau a ganlyn:

1. Methu cyrchu offer TG priodol o’r cartref

2. Lle annigonol neu anaddas i astudio gartref

3. Mynediad annigonol i'r rhyngrwyd

Os yw myfyrwyr yn teimlo eu bod yn ffitio i mewn i unrhyw un o'r categorïau hyn, mae’n  rhaid iddynt hysbysu eu Tîm Rhaglen erbyn 17.00 ddydd Gwener 27 Mawrth 2020. Yna fe'u cynghorir cyn dechrau'r cyfnod asesu a fyddant yn:

a) Gallu cymryd yr asesiad yn ddiweddarach pan fydd gliniadur ar gael NEU

b) Cael cynnig math arall o asesiad.

Dylid cyflwyno pob hawliad Amgylchiadau Lliniarol ar-lein, trwy'r ddolen ar y Porth Myfyrwyr. Os oes gennych broblemau wrth gyrchu'r system hawlio Amgylchiadau Lliniarol, neu i gael mwy o arweiniad ar ba dystiolaeth fydd ei hangen i gefnogi hawliad, cysylltwch â'ch tîm gweinyddol ysgol.

Sicrhewch fod Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi dysgu, addysgu ac asesu pob myfyriwr yn deg ac na fydd unrhyw fyfyriwr dan anfantais o ganlyniad i'r sefyllfa bresennol.


05.1E 

Mitigating Circumstances Procedure

05.1C

Y Weithdrefn ar gyfer Amgylchiadau Lliniarol

05.2E 

Mitigating Circumstances Form​

05.2C

Ffurflen Amgylchiadau Lliniarol

05.3 

Submission of requests for special cases

05.4  

Standard Letter for Reporting Outcomes of Mitigating Circumstances