Hafan>Newyddion>diogelu pŵer chwaraeon

Prifysgol ac Undeb yn cydweithio i ddiogelu pŵer chwaraeon

Newyddion | 26 Ebrill, 2021

 

Cardiff Metropolitan University

 

Heddiw, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i gefnogi clybiau a chymdeithasau chwaraeon Undeb y Myfyrwyr a'u haelodau yn dilyn gostyngiad mewn incwm oherwydd pandemig y coronafeirws.

Mae'r brifysgol wedi gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i ddarparu tua £30,000 o gefnogaeth yr oedd ei mawr angen i glybiau a chymdeithasau nad ydynt wedi medru hyfforddi neu gystadlu.

Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr, Dr Jacqui Boddington: "Mae chwaraeon yn chwarae rôl allweddol yn y profiad prifysgol i lawer, ac mae'r diffyg mynediad at gyfleusterau chwaraeon sy'n arwain y byd oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar lawer.

"Rwy'n gobeithio y bydd yr hwb ariannol hwn yn darparu cefnogaeth yr oedd ei mawr angen i'r clybiau a'r cymdeithasau sydd wedi parhau i gefnogi chwaraewyr trwy gydol yr heriau yr ydym wedi eu hwynebu eleni ac wrth iddyn nhw ddechrau dychwelyd i'w meysydd perthnasol wrth i'r cyfyngiadau lacio ledled Cymru."

Dywedodd Is-Lywydd Undeb y Myfyrwyr, Keira Davies: "Daw'r gefnogaeth hon ar adeg pan fo cymaint o glybiau ac aelodau'n ei chael hi'n anodd. Wrth i gyfyngiadau ddechrau llacio a chwaraeon cystadleuol ailddechrau, bydd y cyllid hwn yn gweithredu fel sylfaen i adeiladu'n ôl yn gryfach nag o'r blaen.

"Ar ran pawb sy'n gysylltiedig, rwy'n ddiolchgar bod y Brifysgol wedi cydnabod y pŵer y gall chwaraeon ei gael ar iechyd a lles myfyrwyr, a'i bod wedi dod o hyd i ffordd i'w cefnogi nhw mewn modd mor hael yn ystod yr amseroedd heriol hyn."