Hafan>Newyddion>Arwr rygbi Cymru yn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd

Arwr rygbi Cymru yn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd

Newyddion | 23 Awst 2023

​​Mae arwr Undeb Rygbi Cymru, Elinor Snowsill wedi cyhoeddi ei bod wedi ymddeol fel chwaraewr rygbi proffesiynol. Mae’n ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd fel Arweinydd Datblygu Chwaraewyr ar gyfer Canolfan Datblygu Chwaraewyr Dwyrain Cymru (PDC), partneriaeth rhwng Met Caerdydd ac Undeb Rygbi Cymru i nodi a hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr rygbi Cymru.

Elinor Snowsill
Elinor Snowsill

Mae gyrfa Snowsill wedi ymestyn dros ddegawd, gan ennill 76 o gapiau dros ei gwlad, cynrychioli’r Barbariaid a chwarae yng ngemau’r Gymanwlad. Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf i Gymru yn erbyn Sweden yn St Helen’s yn Abertawe yn 2009. Roedd ei chap olaf yn erbyn Yr Eidal yn y fuddugoliaeth o 36-10 yn Parma pan chwaraeodd ran allweddol yn ymgyrch gorau’r Chwe Gwlad yng Nghymru am 14 mlynedd.

Chwaraeodd Snowsill, 34, mewn pedwar Cwpan y Byd – 2010, 2014, 2017 a 2021 – ac roedd yn rhan o garfan ddiweddar Cymru i gymhwyso ar gyfer twrnamaint WXV Byd-eang Haen 1 newydd, sy’n cynnwys y chwe thîm gorau yn y byd.

Dywedodd Snowsill, “Rwy’n gyffrous i fod yn dechrau fy mhennod newydd yn Cardiff Met Sport ac yn gweithio gyda’r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr a’u cefnogi ac arwain yr ymosodiad ar gyfer tîm BUCS Met Caerdydd. Alla i ddim aros i gwrdd â fy nhîm newydd a dechrau arni.”

Dywedodd Gareth Baber, Cyfarwyddwr System Rygbi Chwaraeon Met Caerdydd; “Hoffem estyn llongyfarchiadau i Elinor ar ei gyrfa anhygoel a’r effaith mae hi wedi’i chael yn ystod cyfnod mor allweddol ar gyfer gêm y merched. Fel un o’r chwaraewyr cyntaf i dderbyn contract proffesiynol yng Nghymru, nid oes amheuaeth bod ei gyrfa chwarae yn gadael etifeddiaeth hirhoedlog.

“Wrth edrych ymlaen, rydym yn falch iawn o groesawu Elinor i Met Caerdydd. Mae’r PDC yn brosiect hynod gyffrous i ni ac Undeb Rygbi Cymru wrth ddatblygu chwaraewyr rygbi benywaidd. Bydd profiad Elinor yn amhrisiadwy i’r chwaraewyr sy’n rhan o’r PDC. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at weld ei gwaith ochr yn ochr â Lisa Newton, ein Prif Hyfforddwr Merched, i ddatblygu’r PDC a Rhaglen Perfformiad Menywod Met Caerdydd ar y cyd.”

Am fwy o wybodaeth am Met Caerdydd yn dod yn Ganolfan Datblygu Chwaraewyr i sêr Cymru yfory, ewch i Met Caerdydd yn cael ei gyhoeddi fel Canolfan Datblygu Chwaraewyr ar gyfer Rygbi Menywod yng Nghymru.