Hafan>Newyddion>Met Caerdydd yn Helpu i Roi Gymnasteg Cymru ar y Map

Met Caerdydd yn Helpu i Roi Gymnasteg Cymru ar y Map

Chwefror 07, 2020

Mae staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi dod â dwy wobr Gymnasteg Genedlaethol Prydain yn ôl i Gymru, fel rhan o Academi Gymnasteg y Cymoedd.

Roedd yr Academi yn enillydd mawr ar y noson, gan fynd â dwy wobr adref - enillwyr Gwobr Clwb Cenedlaethol (dros 250 aelod), yn ogystal â chael y Wobr Genedlaethol am Gydraddoldeb a Chynhwysiant am weithio'n gyson yn y gymuned trwy ddarparu cyfleoedd ychwanegol i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae Met Caerdydd yn parhau i gynhyrchu a chefnogi graddedigion chwaraeon sy'n siapio ac yn arwain chwaraeon cymunedol yng Nghymru gyda llawer yn gwirfoddoli eu harbenigedd i glybiau fel Academi Gymnasteg y Cymoedd.

Dechreuodd Cyfarwyddwr yr Academi Aled Jones wirfoddoli yno fel rhan o fodiwl lleoliad gwaith ar ei BSc Anrh mewn Datblygu Chwaraeon ym Met Caerdydd yn ôl yn 2010 ac mae bellach yn Bennaeth Gymnasteg Artistig Dynion yno. 

Mae gan chwe aelod a gwirfoddolwr yn yr Academi raddau o Met Caerdydd, ar draws Datblygu Chwaraeon, Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ac Astudiaethau Chwaraeon tra bod gan rai o staff yr Academi raddau Meistr o'r Brifysgol ac wedi dysgu neu ddarlithio yno.

Mae Elizabeth Lewis yn gwirfoddoli fel Cyfarwyddwr y clwb ac yn gyfarwyddwr rhaglen ar gwrs BSc (Anrh) mewn Rheoli Chwaraeon.

Meddai: "Rydw i wedi bod yn Gyfarwyddwr yr Academi ers iddi ddechrau naw mlynedd yn ôl, ac mae wedi bod yn bleser gwylio'r bobl ifanc yno'n datblygu ac yn tyfu. Yn yr un modd, mae ein myfyrwyr a'n cyn-fyfyrwyr sy'n cefnogi ac yn gwirfoddoli yn y clwb yn elwa'n fawr o'r profiad.

"Mae Gymnasiwm Syd Aaron yn y Brifysgol yn gyfleuster arbenigol sydd wedi'i gyfarparu'n llawn i ddiwallu anghenion a lefelau gallu penodol gymnasteg myfyrwyr yn yr Ysgol Chwaraeon, carfan Gymnasteg Met Caerdydd a'r Academi Gymnasteg Iau."

Daeth cyn-fyfyrwyr a darlithwyr Caerdydd i gysylltiad â phobl fel cyflwynydd chwaraeon y BBC, Holly Hamilton, a llu o enillwyr medalau Olympaidd yng Ngwobrau Cenedlaethol Gymnasteg Prydain 2020, a gynhaliwyd yn y Ganolfan Ryngwladol, Telford, a fynychwyd gan bron i 400 o bobl i gydnabod y cyflawniadau rhagorol gan y gymnastwyr, gwirfoddolwyr, hyfforddwyr, clybiau ac aelodau o'r gymuned.

Astudiodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Melissa Anderson ym Met Caerdydd ac yna cafodd ei chyflogi yno fel darlithydd tan 2017, pan ddaeth yn Gyfarwyddwr llawn amser Academi Gymnasteg y Cymoedd. Meddai: "Rydyn ni wrth ein boddau yn ennill y ddwy wobr hon - rydyn ni wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Clwb y Flwyddyn Prydain am bedair blynedd allan o'r pump diwethaf, felly credwn fod hyn yn dyst llwyr i ansawdd uchel Academi Gymnasteg y Cymoedd a'r sbectrwm o'r dosbarthiadau rydyn ni'n eu darparu.

"Mae'r gymuned wrth wraidd popeth a wnawn, ac rydym yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn ehangu mynediad i gymnastwyr yn y cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt trwy bartneriaethau cryf a staff medrus.

"Mae gan VGA dîm rhagorol o hyfforddwyr, arweinwyr ifanc, gwirfoddolwyr a gweinyddwyr ac mae hyn wedi ein galluogi i dyfu a datblygu'n barhaus dros y pum mlynedd diwethaf - mae'r clwb bellach yn ymgysylltu â dros 3,000 o blant a phobl ifanc bob wythnos ar draws pum awdurdod lleol yng Nghymru."

Fel Cyfarwyddwyr yr Academi, Elizabeth Lewis ac Aled Jones, mae gan yr Hyfforddwr Kathryn Cope BSc Anrh mewn Datblygu Chwaraeon o Gaerdydd Met; Mae gan y Rheolwr Swyddfa Sam Elliott BSc Anrh mewn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ac mae gan yr Hyfforddwr Tara Edwards BSc Anrh mewn Astudiaethau Chwaraeon o'r Brifysgol.

Mae Dr Nicola Bolton, Pennaeth Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Caerdydd, ar Fwrdd Gymnasteg Prydain a dywedodd: "Fel ag erioed, roedd hon yn noson wych o wobrwyo i gydnabod y rhai sy'n gwneud cyfraniad go iawn i fyd gymnasteg yn y DU. Mae cyfraniad Prifysgol Metropolitan Caerdydd at hyn yn sylweddol. Mae'n wych gweld staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yn llwyddo ym mhob agwedd ar chwaraeon Cymru.

"Mae tua 1,300 o glybiau a 400,000 o aelodau yn gysylltiedig â Gymnasteg Prydain ac felly mae'r ddwy wobr hon yn cynrychioli cyflawniadau sylweddol ac mae'n wych gweld y cysylltiad dwfn rhwng y Brifysgol, Academi Gymnasteg y Cymoedd a Gymnasteg Prydain."