Hafan>Newyddion>Darlithydd chwaraeon wedi ei sefydlu i Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon Cymru

Darlithydd chwaraeon wedi ei sefydlu i Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon Cymru

Newyddion | 15 Medi 2023

​Mae academydd o Brifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cael ei anrhydeddu yng Ngwobrau Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon Cymru (dydd Iau 14 Medi).

Cafodd Suzy Drane, uwch-ddarlithydd mewn Chwaraeon a chyn gapten Pêl-rwyd Cymru, ei sefydlu i Oriel yr Anfarwolion.

Suzy Drane and Cara Aitchison
Suzy Drane gyda’r Llywydd ac Is-Ganghellor, Yr Athro Cara Aitchison


Dywedodd hi: “Roedd nos Iau yn syrpreis anhygoel, gan fy ngadael yn teimlo ychydig wedi fy llethu. Mae’n anrhydedd ac yn fraint i mi gael fy anwytho i Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru a’m henwi ymhlith mawrion chwaraeon Cymru. Rwy’n ddiolchgar am byth am fy rhwydwaith cymorth a’r bobl rwyf wedi gweithio gyda nhw ar hyd y daith hon.”

Cafodd dau gyn-fyfyriwr Met Caerdydd eu hanrhydeddu yn y digwyddiad hefyd, gyda John Devereux, cyn-chwaraewr rygbi undeb Cymru a Llewod Prydain Fawr a chwaraewr rygbi’r gynghrair Prydain Fawr, wedi’i sefydlu i Oriel yr Anfarwolion tra bod Sue Butler, Pennaeth Chwaraeon newydd BBC Cymru, wedi ennill Gwobr Peter Corrigan Media fawreddog. Astudiodd John a Sue ym Met Caerdydd yn yr 1980au.

John Devereux
John Devereux


Yn ei 32ain flwyddyn, mae Gwobrau Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon Cymru yn dathlu cyflawniadau rhagorol rhai o fawrion chwaraeon Cymru, gyda dros 150 o anfarwolion chwaraeon Cymru wedi’u sefydlu hyd yn hyn. Met Caerdydd oedd prif noddwr y digwyddiad eleni.

Dywedodd yr Athro Cara Aitchison, Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd: “Ym Met Caerdydd, rydym yn mynd ati i gefnogi a hyrwyddo llwyddiant chwaraeon Cymru a darparu addysg, ymchwil, cyfleusterau hyfforddi ac adnoddau ar gyfer llawer o sêr chwaraeon blaenllaw Cymru. Mae’n wych gweld cyn-fyfyrwyr a chydweithwyr presennol yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau mewn perfformiad chwaraeon a’r diwydiant chwaraeon ehangach yng Nghymru.

“Rydym yn falch o’n cysylltiad ag Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon Cymru, a hoffem longyfarch yr holl sefydliadau ac enillwyr a diolch iddynt am eu cyfraniadau sylweddol i chwaraeon Cymru.​”