Hafan>Newyddion>Enwi Met Caerdydd yn bartner pêl-fasged cadair olwyn perfformiad uchel newydd wrth lansio’r Uwch Gynghrair y Merched gyntaf erioed

Enwi Met Caerdydd yn bartner pêl-fasged cadair olwyn perfformiad uchel newydd wrth lansio’r Uwch Gynghrair y Merched gyntaf erioed

​Newyddion | 20 Ebrill, 2021

Heddiw, mae Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain (BWB) wedi cyhoeddi Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o bedair Partneriaeth Perfformiad Uchel ac yn gartref i fasnachfraint yn Uwch Gynghrair y Merched gyntaf y chwaraeon.

Uwch Gynghrair y Merched Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain fydd y gyntaf o’i math ar gyfer pêl-fasged cadair olwyn merched yn y byd a’r gynghrair para-chwaraeon broffesiynol gyntaf yn y DU. 

Mae cyflwyno’r gynghrair yn chwyldroadol ar gyfer y chwaraeon a bydd yn denu chwaraewyr pêl-fasged cadair olwyn gorau’r byd, gan amlygu’r DU fel cyrchfan ar gyfer cystadleuaeth lefel uchel, safonol i dalent fenywaidd uchelgeisiol. Cynhelir y tymor cyntaf o fis Ionawr i Fai 2022.

Wrth drafod detholiad Met Caerdydd fel un o Bartneriaethau Perfformiad Uchel Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain, dywedodd Cyfarwyddwr Chwaraeon y brifysgol, Ben O’Connell: "Yn dilyn proses ymgeisio a chyfweld drwyadl, rydym wrth ein bodd i gael ein gwobrwyo ag un o’r pedair Rhaglen Perfformiad Uchel (HPP yn Saesneg) gyntaf ar gyfer Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain (BWB). 

"Mae’r gydnabyddiaeth hon yn nodi’n Prifysgol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer athletwyr anabl ac mae’n adeiladu ar ein partneriaeth â Chwaraeon Anabledd Cymru sydd wedi hen ennill ei phlwyf. Mae hefyd yn dyst i safon ein rhaglen bêl-fasged gyfannol sydd eisoes yn bodoli sy’n gweld athletwyr o Ddynion, Merched a Chadair Olwyn yn cystadlu ar y lefelau uchaf yng Nghynghreiriau Cenedlaethol a Myfyrwyr ill dau. Trwy weithio mewn partneriaeth â BWB, anelwn at ddenu nifer uwch o fyfyrwyr ac athletwyr lefel elît i Met Caerdydd, a chefnogi dyheadau perfformiad y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar y llwyfan rhyngwladol.

"Mae ychwanegiad yr HPP yn brawf pellach o ymrwymiad y Brifysgol i gynwysoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn llawn cyffro i gynyddu cyfranogiad a pharhau i ddenu’r lefel uchaf o athletwyr anabl wrth inni edrych ymlaen at y Gemau Paralympaidd a’r Gymanwlad."

Mae creu Uwch Gynghrair y Merched yn greiddiol i strategaeth 12 mlynedd Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain, sy’n gosod targedau beiddgar o gyflenwi Cynghrair Ddomestig Broffesiynol, datblygu system perfformiad uchel o safon fyd-eang a dyblu cyfranogiad yn y chwaraeon.

I gwrdd â’r uchelgais hon, heddiw cyhoeddodd Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain y pedair Partneriaeth Perfformiad Uchel a fydd yn gweithredu mewn safleoedd prifysgol ar draws y DU. Bydd pob prifysgol yn gartref i dîm Uwch Gynghrair y Merched, â masnachfreintiau wedi’u lleoli yn:

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Loughborough

Prifysgol Dwyrain Llundain

Prifysgol Caerwrangon

Bydd y Partneriaethau Perfformiad Uchel yn ganolfannau rhagoriaeth ar gyfer pêl-fasged cadair olwyn yn y DU i ddynion a merched ill dau. Bydd y Partneriaethau hyn yn datblygu a meithrin talent pêl-fasged cadair olwyn, gan weithredu fel hybiau i fagu a datblygu athletwyr elît y dyfodol a chynyddu mynediad at y llwybrau talent Paralympaidd ar draws y DU.

Dywedodd Lisa Pearce, Prif Weithredwr Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain: "Rydw i wrth fy modd i fod yn cyhoeddi creadigaeth Uwch Gynghrair y Merched Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain a’n Partneriaethau Perfformiad Uchel newydd. Bydd y gynghrair yn darparu cyfleoedd anhygoel i dalent fenywaidd elît, yn y DU ac yn rhyngwladol, ac rydym yn disgwyl i’r timau ddenu’r chwaraewyr gorau yn y byd.

"Rydym wedi dewis pedair prifysgol wych i ddod yn Bartneriaethau Perfformiad Uchel cyntaf Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain a bydd yr hybiau hyn yn hollol ganolog i’r chwaraeon wrth inni weithio i gyflawni’n strategaeth Rhaglen Perfformiad o Safon Fyd-eang. Byddant yn meithrin talent ac yn hwyluso’r cyfle i athletwyr o safon fyd-eang ddewis dull gyrfa ddeuol.

Mae heddiw’n eiliad bwysig wrth gyflawni’n huchelgeisiau mawr ar gyfer y chwaraeon ac mae gweithio gyda’r prifysgolion yn ganolog i godi proffil y chwaraeon, adeiladu cynulleidfaoedd newydd a chreu rhagor o gyfleoedd i bobl chwarae ar draws pob lefel."

Mae’r Partneriaethau Perfformiad Uchel nawr yn recriwtio chwaraewyr elît ar gyfer eu timau Uwch Gynghrair y Merched a’u timau BUCS prifysgol.

I ddarganfod rhagor, ewch i www.britishwheelchairbasketball.co.uk/womens-premier-league