Hafan>Newyddion>Cyhoeddi Met Caerdydd fel prif noddwr wrth i Ras Hwyl 10K a 2K Caerdydd ddychwelyd ar ôl Absenoldeb Dwy Flynedd

Cyhoeddi Met Caerdydd fel prif noddwr wrth i Ras Hwyl 10K a 2K Caerdydd ddychwelyd ar ôl Absenoldeb Dwy Flynedd

Newyddion | 3 Mai 2022

Ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd oherwydd pandemig Covid-19, mae Ras Hwyl 10K a 2K Caerdydd – a noddir gan Met Caerdydd – yn dychwelyd ym mis Medi eleni i strydoedd prifddinas Cymru.

Bydd y digwyddiad, sydd bellach wedi'i enwi'n swyddogol yn Ras Hwyl 10K a 2K Prifysgol Metropolitan Caerdydd, yn cael ei gynnal ddydd Sul 4 Medi 2022, gyda disgwyl i 7,000 o bobl redeg drwy ganol y ddinas.

Mae'r digwyddiad yn agored i gyfranogwyr o bob gallu ac, oherwydd natur ddeniadol y llwybr, mae'n ymfalchïo mewn bod yn hygyrch i athletwyr cadair olwyn a rhedwyr o'r newydd i'r cystadleuydd elît.

Mae disgwyl i geisiadau i'r 10K fynd heibio i rai o dirnodau mwyaf adnabyddus y ddinas fel Castell Caerdydd a Stadiwm Principality. Felly, cynghorir mynediad cynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Ar ôl bod yn rhan o'r digwyddiad fel corff cyswllt yn 2018, llofnododd Met Caerdydd, a enwyd yn Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2021 yn ddiweddar gan Times Higher Education, nawdd teitl ar gyfer digwyddiad 2019 gyda'r nod o ddatblygu a hyrwyddo iechyd a lles ymhellach ledled Cymru a'r DU.

Dywedodd Ben O'Connell, Cyfarwyddwr Chwaraeon Met Caerdydd: "Fel prifysgol flaenllaw ar gyfer chwaraeon, mae ein nawdd i'r digwyddiad mawreddog hwn yn cyd-fynd yn berffaith â'n strategaeth iechyd a lles ehangach.

"Ym Met Caerdydd rydym yn angerddol am chwaraeon a'r gwahaniaeth cadarnhaol y gall ei wneud i'n cymunedau. Ein gweledigaeth yw i Gaerdydd fod yn Ddinas weithgar lle gall pawb gael mwynhad gydol oes o chwaraeon.  Rydym yn cyflawni hyn drwy ein cenhadaeth o fynd i'r afael ag anghydraddoldebau drwy Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol.

"Mae Ras Hwyl 10K a 2K Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gyfle gwych i'n myfyrwyr, ein staff ac wrth gwrs i'r gymuned ehangach ymrwymo i her, ac ar yr un pryd yn dilyn llwybr gwych drwy ein prifddinas hardd."

Mae Digwyddiadau Front Runner, trefnwyr 10K a 2K Caerdydd wrth eu bodd yn gweithio gyda'r tîm ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer 2022. Dywedodd David Martin-Jewell, rheolwr gyfarwyddwr Front Runner Events:

"Hon fydd y drydedd flwyddyn i ni ddarparu'r ras hwyl 10K a 2K Caerdydd ar y cyd â Aren Cymru, ein partner elusennol ar gyfer y digwyddiad. Rydym yn falch iawn y byddwn yn parhau i weithio gyda Met Caerdydd ac rwy'n edrych ymlaen at weld beth allwn ni ei gyflawni gyda'n gilydd eleni ac yn y dyfodol." 

Mae mynediad i 10K Caerdydd ar agor nawr, gyda lleoedd yn dechrau am £29.50 ar gyfer rhedwyr clybiau cysylltiedig a phrisiau tocynnau cyffredinol o £31.50. Dim ond £8 y pen yw rhediad hwyl 2K Caerdydd neu gall teuluoedd gofrestru am £22 a mwynhau holl awyrgylch ras fawr yn y ddinas. I gael eich lle yn ras hwyl 10K neu 2K Met Caerdydd ewch i: https://www.cardiff10k.cymru