Hafan>Newyddion>Cyn-Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn Derbyn Gradd Er Anrhydedd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyn-Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn Derbyn Gradd Er Anrhydedd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd

Newyddion | 25 Ebrill 2022

Mae Kirsty Williams CBE, cyn arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a wasanaethodd fel Gweinidog Addysg yn Llywodraeth Cymru rhwng 2016 a 2021, wedi derbyn doethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Derbyniodd Ms Williams, aelod o'r Senedd rhwng 1999 a 2021, ei gradd ddydd Llun (25 Ebrill) mewn seremoni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ochr yn ochr â chyn-fyfyrwyr eraill Met Caerdydd a raddiodd o 2021.

Er bod rhai prifysgolion wedi dewis seremonïau graddio rhithiol yn ystod pandemig Covid-19, teimlai Met Caerdydd – ar ôl canfasio barn myfyrwyr – y byddai hyn yn ormod o gyfaddawd.

O ganlyniad, mae'r rhai a raddiodd yn 2020 a 2021 wedi bod yn derbyn eu graddau mewn seremonïau sy'n cael eu cynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ystod y mis hwn (Ebrill).

Wrth iddi dderbyn ei doethuriaeth, llongyfarchodd Ms Williams ddosbarth Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd yn 2021, am eu cyflawniadau. Dywedodd: "Mae'r rhai sy'n graddio heddiw wedi dangos y gwydnwch mwyaf. Nid ers yr Ail Ryfel Byd mae addysg wedi cael ei tharfu cymaint.

"Rwyf mor falch o fod gydag athrawon y dyfodol a gweithwyr ieuenctid y dyfodol yma heddiw. Dyma'r peth hapusaf yr wyf wedi'i weld yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf."

Bu Ms Williams yn Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru o fis Rhagfyr 2008 tan fis Mai 2016, ac yna'n gweithio fel Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru rhwng mis Mehefin 2017 a mis Tachwedd 2017.

Fe'i penodwyd yn Comander Urdd Fwyaf Rhagorol yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2013 ar gyfer gwasanaeth cyhoeddus a gwleidyddol.

Ymddiswyddodd Ms Williams fel AS y Democratiaid Rhyddfrydol dros Frycheiniog a Sir Faesyfed yn 2021 ac mae wedi siarad yn gyhoeddus am y bygythiadau o niwed corfforol a cham-drin ar-lein a gafodd tra'n gwasanaethu yn llygad y cyhoedd.

Yn ystod pandemig Covid-19 roedd hi wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, gan gyhoeddi y byddai ysgolion yn cau ym mis Mawrth 2020.

"Rwy'n credu bod Covid wedi gwneud i ni i gyd ail-werthuso ein bywydau, beth sy'n bwysig, yr hyn rydyn ni wir yn ei werthfawrogi," meddai yn sgil camu i lawr.

Er bod ei hangerdd dros wleidyddiaeth yn parhau, mae Ms Williams yn mynnu mai dyma'r penderfyniad cywir i ymddiswyddo pan wnaeth hi. "Byddwn i'n dweud celwydd pe bawn i'n dweud nad oedd cyfnod o addasu, ond roeddwn i'n glir iawn bod yn rhaid i chi ei adael ar ôl yn llwyr ar ôl i chi adael. Cefais 22 o flynyddoedd anhygoel. Mae hynny'n amser hir i unrhyw un. Mae'n bryd dweud i fy hun, rwy'n falch o'r hyn a wnes i, ond mae'n bryd nawr i feddwl am wneud rhywbeth arall."

Ers hynny mae Ms Williams wedi dod yn gadeirydd bwrdd ymgynghorol Taith, rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru.