Hafan>Newyddion>Met Caerdydd yn anrhydeddu’r addysgwr uchel ei pharch, Barbara Wickham, OBE

Met Caerdydd yn anrhydeddu’r addysgwr uchel ei pharch, Barbara Wickham, OBE

​Newyddion | 18 Tachwedd 2022

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi dyfarnu Doethuriaeth er Anrhydedd i Barbara Wickham OBE yn ei seremoni raddio ôl-raddedig flynyddol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Daw hyn ar ôl i Met Caerdydd roi teitlau er Anrhydedd i sawl unigolyn proffil uchel yn ei seremonïau graddio yn ystod yr haf. Cafodd Jason Mohammad, yr Athro Charlotte Williams OBE, Barbara Wilding CBE, QPM a John Burn-Murdoch eu hanrhydeddu am eu cyraeddiadau arwyddocaol.

Addysgwr yw Barbara Wickham a fu, yn fwyaf diweddar, yn arwain gweithrediadau India'r British Council, sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Bu'n rym cadarnhaol yn ei weithrediadau byd-eang ers 30 mlynedd a mwy.

Gydag ymroddiad gydol oes i addysg a Saesneg, dechreuodd Barbara ei gyrfa fel athrawes Saesneg yn Cairo. Mae hi wedi arwain ar sawl prosiect i wella ansawdd addysgu a dysgu ac mae'n aros yn ymroddedig i ddatblygu cysylltiadau addysgol a diwylliannol rhwng y DU a'r gwledydd y mae hi wedi gweithio ynddynt.

Roedd Barbara'n ganolog yn y gwaith o ysgogi mentrau arwyddocaol gan gynnwys cydnabyddiaeth gilyddol o gymwysterau academaidd mewn addysg uwch rhwng India a'r DU. Fe wnaeth ei hawydd i gefnogi merched mewn addysg uwch arwain at lansio fframwaith cydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn sefydliadau STEM a Chynllun Ysgoloriaeth i Ferched ar draws India.

Sefydlodd Barbara, sy'n amgylcheddwr brwd, weithrediad carbon niwtral yn ystod ei daliadaeth pedair blynedd ym Mangladesh, trwy gynllun adfer mangrof.

Fel Arweinydd Strategol y British Council ar gyfer Diogelu ledled De Asia, helpodd Barbara i sicrhau fod pob plentyn y mae'r Council yn gweithio â nhw'n ddiogel rhag niwed.

Astudiodd hanes ac ieithyddiaeth gymhwysol, mae hi'n siarad Sbaeneg a Mandarin.

Penodwyd Barbara'n OBE yn 2017 am Wasanaethau i Gysylltiadau Diwylliannol. 

Wrth sôn am gyflwyno'r Gymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, dywedodd Barbara: "Alla i ddim dweud wrthych chi pa mor syn a balch yr oeddwn i o dderbyn y llythyr gan yr Is-Ganghellor yr Athro Cara Aitchison, yn fy enwebu ar gyfer yr anrhydedd hon.

"Rwy'n diolch yn fawr iawn i Brifysgol Metropolitan Caerdydd; rwy'n edrych ymlaen yn fawr at berthynas hir a ffrwythlon."