Hafan>Newyddion>Agor Adeilad Barbara Wilding

Canghellor Ymadawol Met Caerdydd yn Agor Adeilad Barbara Wilding

​Newyddion | 10 Rhagfyr 2021

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi dadorchuddio cyfleuster myfyrwyr newydd a enwir i anrhydeddu ei Ganghellor ymadawol.

Lleolir Adeilad Barbara Wilding yn hen Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Llandaf y Brifysgol, gan gynnig lle di-dor i fyfyrwyr gymdeithasu, gweithio, ymarfer corff ac ymlacio, gyda seddau, gweithleoedd, campfa ac ardaloedd bwyta.

Fe'i henwir i anrhydeddu cyn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Barbara Wilding CBE QPM, a wasanaethodd fel Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr rhwng 2011 a 2018, a daeth yn Ganghellor cyntaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2015.

Daeth tymor Miss Wilding i ben ym mis Tachwedd a gorffen yn Met Caerdydd wedi ennill y teitl mawreddog o 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2021' yng Ngwobrau Addysg Uwch y Times fis diwethaf.

Wrth sôn am agoriad swyddogol Adeilad newydd Barbara Wilding, dywedodd yr Athro Cara Aitchison, Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd: "Mae creu'r lle pwrpasol newydd hwn sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr wrth galon ein campws yn Llandaf yn dangos ein hymrwymiad parhaus i wella profiad myfyrwyr yma ym Met Caerdydd.

 "Rwy'n bersonol yn ddiolchgar iawn i Barbara am ei hymroddiad i Met Caerdydd dros yr 11 mlynedd diwethaf. Bydd Adeilad Barbara Wilding yn rhoi teyrnged barhaol i'w gwaith diflino, ei hymrwymiad i'n myfyrwyr a'i chyfraniad anfesuradwy i fodolaeth a llwyddiant parhaus y Brifysgol.

"Mae hefyd yn deyrnged addas i Barbara bod ei chyfnod yn y swydd yn cael ei farcio gan Met Caerdydd yn ennill teitl Prifysgol y Flwyddyn 2021 - y cyntaf i Brifysgol yng Nghymru."

Dywedodd Barbara Wilding, Canghellor ymadawol Prifysgol Metropolitan Caerdydd: "Wrth imi adael, rwy'n hynod falch o'r daith y mae'r Brifysgol wedi'i gwneud yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd ac yn ddiweddar fel Canghellor. Mae wedi bod yn fraint cael chwarae rhan yn ei gyflawniadau cynyddol a chynyddu statws yn y sector addysg uwch.

"Mae gweld Met Caerdydd fel Prifysgol y Flwyddyn y DU yn rhywbeth rwy'n hynod falch ohono."

"Mae cael y gofod myfyrwyr newydd hwn wedi'i ddadorchuddio yn fy enw i yn anrhydedd enfawr ac yn un rwy'n teimlo'n wirioneddol freintiedig ei fod wedi cael ei roi.

"Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gartref i dros 11,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol o fwy na 140 o wledydd, ac rwy'n gobeithio y bydd y ganolfan newydd hon yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau eu bod yn parhau i brofi'r amgylchedd a'r cyfleusterau o'r radd flaenaf y maent yn eu haeddu er mwyn dysgu, tyfu a ffynnu."

Dywedodd John Taylor, Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd: "Mae enwi'r adeilad ar ôl Barbara yn deyrnged barhaol a phriodol i'w holl ymdrechion a'i hymroddiad i wella profiad myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd."