Hafan>Newyddion>Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn dathlu llwyddiant graddio

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn dathlu llwyddiant graddio

​Tachwedd 25, 2019

Cardiff Metropolitan University
Sian Grigg, yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn 2019

 

Dathlodd Prifysgol Metropolitan Caerdydd lwyddiant myfyrwyr yn ei seremonïau graddio mis Tachwedd heddiw (dydd Llun, Tachwedd 25), gan anrhydeddu cyflawniadau bron i 1,000 o fyfyrwyr Meistr yn bennaf.  

Mewn dwy seremoni a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, derbyniodd myfyrwyr o Ysgolion Celf a Dylunio, Rheolaeth, Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd a Thechnolegau Caerdydd eu graddau gan Lywydd ac Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Cara Aitchison.  

Fe'u gwelwyd gan deuluoedd a ffrindiau balch yn ogystal â staff, academyddion ac urddasolion gan gynnwys Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, yr Athro Ilora, Y Farwnes Finlay o Landaf. 

Croesawyd myfyrwyr o brifysgolion partner Met Caerdydd o wahanol leoliadau ledled y byd i'n prifddinas hefyd, gan dynnu sylw at statws Met Caerdydd fel prifysgol fyd-eang a chanolfan ymchwil. 

Roedd seremoni'r bore yn cynnwys rhoi Cymrodoriaeth er Anrhydedd i'r artist colur Siân Grigg a anwyd yng Nghymru ac a enillodd BAFTA mewn cydnabyddiaeth am ei chyfraniad rhagorol i'r diwydiant ffilm. 

Yn gyn-fyfyriwr yn Ysgol Gelf Caerdydd (Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd bellach), mae Ms Grigg wedi gweithio gyda sêr adnabyddus iawn gan gynnwys Leonardo DiCaprio, Kate Hudson a Tobey Maguire, ar ffilmiau nodweddiadol, ysgubol a chlodwiw fel Saving Private Ryan ( 1998), The Aviator (2004), The Departed (2006), Inception (2010) a Django Unchained (2012).  

Dywedodd Ms Grigg: "Mae'n anrhydedd mawr cael fy newis i fod yn Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Rwy'n gobeithio y gallaf helpu i ysbrydoli rhai o'r myfyrwyr presennol sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd. 

"Rwyf wedi bod yn ffodus fy mod wedi dod o hyd i yrfa rydw i'n ei fwynhau ac sy'n fy nghyflawni'n greadigol. Mae cael fy nghydnabod fel hyn am fy ngwaith yn fwy nag y gallwn i erioed ei ddychmygu ac rwy'n ddiolchgar iawn." 

Dywedodd Llywydd ac Is-Ganghellor Met Caerdydd, yr Athro Cara Aitchison:  "Mae heddiw yn nodi penllanw blynyddoedd o waith caled i'n myfyrwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Hoffwn eu llongyfarch ar eu cyflawniadau a dymuno pob lwc iddynt yn eu hymdrechion yn y dyfodol fel llysgenhadon i'r Brifysgol. 

"Mae ein Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn mynd i gyn-fyfyriwr o MET Caerdydd sydd wedi cael effaith ragorol yn ei maes ac y mae ei hymrwymiad yn cyd-fynd yn agos â gwerthoedd ac ymddygiadau'r Brifysgol ei hun. 

 "Mae Siân yn fodel rôl go iawn i'n myfyrwyr graddio a all ddysgu o'i esiampl wrth iddynt gychwyn ar gam nesaf eu bywydau fel graddedigion Prifysgol Metropolitan Caerdydd."