Hafan>Newyddion>Anrhydeddu cynghrair prifysgol anturus â fforiwr pegynol ochr yn ochr ag enwau brandiau mawr

Anrhydeddu cynghrair prifysgol anturus â fforiwr pegynol ochr yn ochr ag enwau brandiau mawr

​Newyddion | 22 Ebrill, 2021

Cardiff Metropolitan University


Mae Met Caerdydd wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol yn y Gwobrau Nawdd y DU diweddaraf am ei gwaith gyda’r anturiaethwr eithafol a chyn chwaraewr rygbi Rhyngwladol i Gymru, Richard Parks.
Cafodd y brifysgol ganmoliaeth uchel yn y categori Nawdd Addysg a Dysgu ar gyfer ei chynghrair Un Met Caerdydd â Richard Parks wrth arwain at ei ymdaith unigol i Antarctica ym mis Ionawr 2020 a dorrodd record Brydeinig.

Curwyd cais y brifysgol yn ei chategori gan ‘Get Set to Eat Fresh with Aldi and Team GB’ Aldi, sydd wedi cyrraedd 1.6 miliwn o bobl ifanc yn y DU ac y’i defnyddir wrth arwain at Gemau Olympaidd Haf Paris 2024.
Ymysg yr enillwyr eraill ar y noson yr oedd enwau cyfarwydd megis Channel 4, DHL a Specsavers.
Esboniodd cais Met Caerdydd i’r beirniaid sut y ceisiodd y sefydliad ddisodli sawl partneriaeth leol â nawdd ‘Un Met Caerdydd’ mwy ystyrlon.

Lansiwyd y nawdd cyntaf o’r math hwn yn 2018 gyda phartneriaeth tair blynedd â’r athletwr eithafol, Richard Parks, mewn ymdaith i sgïo ar ben ei hun, heb gefnogaeth a heb gymorth o arfordir Antarctica i Begwn y De.

Gweithiodd Richard yn agos gyda staff a myfyrwyr ar draws pob un o bum ysgol Met Caerdydd yn ystod y 12 mis yn arwain at ei ymdaith gyntaf ym mis Rhagfyr 2018 a’i ail ymgais ym mis Rhagfyr 2019. Mae uchafbwyntiau’r gwaith hwn yn cynnwys:

  • Cynhyrchodd myfyrwyr gysyniadau dylunio unigol ar gyfer sled ymdaith Richard, gan ddewis dyluniad terfynol yn y diwedd a chynnal proses ddatblygu dyluniad helaeth, a oedd yn cynnwys profi twnnel gwynt.
  • Datblygwyd ap lles ar gyfer pobl ifanc ac fe’i lansiwyd yn 2019. Mae’r Ap Lles ‘iValue U’ ar gael i’w lawrlwytho o’r Apple App Store ac fe’i datblygwyd gan ddisgyblion ysgol gynradd o Gymru.
  • Ymgysylltodd myfyrwyr â Richard trwy gefnogi digwyddiad lansio ei ymdaith gan baratoi a gweini diodydd a chanapés.
  • Gweithiodd Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn agos â Richard a myfyrwyr o’r Ysgol i ddyfeisio cynllun bwyd a oedd yn diwallu ei anghenion maethol trwy gydol yr ymdeithiau.
  • Aeth Nao, robot Ysgol Dechnolegau Caerdydd, yn gwmni i Richard i Antarctica ar ei ymgais gyntaf.

Ar 15 Ionawr 2020, concrodd Richard Parks gyfandir mwyaf deheuol y byd - Antarctica - gan hawlio record Brydeinig newydd. Brwydrodd yn erbyn tywydd eithafol a chyflenwadau’n prinhau ar draws 1150km (715 milltir) o rai o’r tirweddau mwyaf digroeso ar y blaned.

Cyflawnodd Richard hyn mewn llai na mis - 28 diwrnod, 21 awr a 59 munud, gan guro ei record flaenorol o 29 diwrnod, 19 awr a 24 munud - ar ben ei hun, heb gymorth a heb gefnogaeth ar sgïau, diolch i’r arloesiadau a ddatblygodd ein myfyrwyr yn ddyfal gydag ef.

Dywedodd Richard Parks: "Yn aml, daw arloesi a thwf yn ystod ein heriau mwyaf. Roedd rhoi myfyrwyr wrth galon ymdaith gyflym unigol a heb gefnogaeth i Begwn y De yn uchelgeisiol. Pan ddaeth yr awr, roedd ein lwfans gwallau’n fach iawn gan fy mod i’n rhoi fy mywyd yng ngofal allbynnau’r prosiect, a hefyd, roedd yn rhaid i’r myfyrwyr a’r staff ymddiried ynof fi.

"Galluogwyd y myfyrwyr gan ragoriaeth, ystwythder a thrugaredd staff Met Caerdydd i groesawu’r gofynion bywyd go iawn, amser real a osodwyd arnynt. Roedd gweld y myfyrwyr yn tyfu ac yn cyflawni trwy gydol y cydweithrediad yn ysbrydoledig. Mae ar syniadau angen pobl ddewr i ddweud ie! Mae’n anhygoel bod Met Caerdydd wedi’i chydnabod gan Wobrau Nawdd y DU."

Meddai’r Dirprwy Gyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol, Ben Hughes: "Rydym ni wrth ein bodd i dderbyn canmoliaeth uchel yng nghategori Nawdd Addysg a Dysgu Gwobrau Nawdd y DU ar gyfer y gwaith anhygoel sydd wedi digwydd rhwng Richard Parks a’n myfyrwyr a’n staff.

"Cyflwynodd ymdaith begynol Richard doreth o gyfleoedd unigryw inni i wefreiddio ein meddylfryd Un Met Caerdydd. Fe wnaethom lwyddo i ddwyn ystod eang o sgiliau ynghyd i helpu Richard i ddatrys problemau dyrys a rhoi ei orau glas i’w gyrch gorchestol".