Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Zhen (Jane) Wang

Dr Zhen (Jane) Wang

​​

Uwch Ddarlithydd / Tiwtor Cymorth Tsieineaidd  

Adran: Datblygiad Proffesiynol a Sgiliau Iaith 
Rhif Ffôn: +​​44(0)29 2041 6303
Cyfeiriad E-bost: jwang@cardiffmet.ac.uk​​

 

Ymunodd Dr Zhen (Jane) Wang ag Ysgol Reoli Caerdydd yn 2004. Ei phrif faes addysgu yw sgiliau iaith ac academaidd.  

Graddiodd Dr Wang o Brifysgol Nottingham ym 1997 gyda gradd MA mewn Iaith Saesneg mewn Astudiaethau Llenyddol. Yna cwblhaodd PhD mewn Addysg gyda thesis ar fethodoleg addysgu o Brifysgol Birmingham yn 2001. Mae Dr Wang wedi bod yn gweithio ym maes addysg uwch ers bron i 30 mlynedd bellach gydag ystod eang o brofiadau mewn addysgu academaidd a chymorth i fyfyrwyr. Bu’n darlithio yn Tsieina rhwng 1985 a 1996 ac roedd ynghlwm ag addysgu, trefnu a chydlynu rhaglenni iaith Saesneg ar gyfer myfyrwyr prifysgol Tsieineaidd. Yn 2002 gweithiodd hefyd fel hyfforddwr iaith ac uwch ymgynghorydd addysg yn Vancouver, Canada gan hyrwyddo rhaglenni astudio dramor a darparu cyngor a gofal bugeiliol i fyfyrwyr rhyngwladol. Ers iddi ymuno ag Ysgol Reoli Caerdydd yn 2004, mae hi wedi bod ynghlwm â threfnu ac addysgu ystod o fodiwlau busnes israddedig (ee Entrepreneuriaeth a Menter, Cynllunio Datblygiad Personol, Sgiliau Ymchwil, Datblygu Busnes, Sgiliau Academaidd ar gyfer Busnes 1, Profiad Gwaith / PDP, a Tsieinëeg Mandarin mewn Cyd-destun Proffesiynol Lefel 1-3, rhaglen sylfaen). Mae hi hefyd wedi gweithredu fel goruchwyliwr y traethawd hir ar gyfer myfyrwyr israddedig ac MBA. Ym maes datblygiad proffesiynol, mae hi'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. 

Mae gan Dr Zhen Wang ddiddordeb mewn pynciau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu traws ddiwylliannol, datblygu sgiliau academaidd ac addysgu iaith. Mae hi'n mwynhau gweithio gyda myfyrwyr o gefndiroedd diwylliannol gwahanol a'u helpu i gyflawni eu nodau mewn addysg. Yn ei hamser hamdden, mae'n hoffi teithio i wahanol leoedd ac archwilio'r hanes a'r diwylliant lleol.