Yi Wang

Darlithydd mewn Cyllid 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 7193
Cyfeiriad E-bost: ywang@cardiffmet.ac.uk

Roedd Yi Wang yn arfer gweithio mewn llywodraeth leol yn Beijing fel Cynorthwyydd Ariannu Dyled y Llywodraeth, ar ôl iddi ennill ei gradd meistr mewn Economeg Rhyngwladol, Bancio a Chyllid ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth yn ôl am ei PhD gydag Ysgoloriaeth PhD Julian Hodge yn Ysgol Busnes Caerdydd yn 2011. 

Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar Econometreg Gymhwysol ar faterion llunio polisi, ee premiwm cyflog y sector cyhoeddus yn y DU. Defnyddir modelau economaidd a gafodd eu meicro-sefydlu yn y papur, ynghyd â'r dull Casgliad Anuniongyrchol. Bu'n ymwneud â phrosiect llywodraeth y DU, ac mae'r adroddiad wedi cael ei gyhoeddi ar wefan Masnach a Buddsoddi’r DU (UKTI). 

Mae'n addysgu Microeconomeg (Economeg Llafur ac Economeg Iechyd), Econometreg (Dulliau Meintiol) ar gyfer y myfyrwyr is-raddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hi hefyd yn gynorthwyydd addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd, ar gyfer modiwlau Economeg a Chyllid.