Dr Xiaoni Ren

​​​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol 

Adran: Astudiaethau Busnes
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 5871
E-bost: xren@cardiffmet.ac.uk​

Mae Dr Xiaoni Ren yn uwch ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol (HRM) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.  Mae ganddi dros 10 mlynedd o brofiad o ddarlithio ar Reoli Adnoddau Dynol a phynciau sy'n gysylltiedig â busnes rhyngwladol yn Tsieina ac yn y DU.  Ar ôl iddi gael ei gradd PhD mewn Rheoli Adnoddau Dynol yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd yn 2010, bu'n gweithio ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw tan Awst 2014 fel Darlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol, yna fel arweinydd y cwrs MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol, ac yn olaf fel uwch ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol.   Rhwng 2003 a 2006 roedd yn ddarlithydd dwyieithog mewn busnes ac yn arweinydd cwrs ar gyfer y rhaglen HND ym Mhrifysgol Sichuan yn Tsieina.  Enillodd ei gradd Meistr mewn Busnes a Rheolaeth Ryngwladol yn Ysgol Busnes Sheffield Prifysgol Sheffield Hallam yn 2001.   

Cyn symud i addysg uwch, roedd Dr Ren wedi crynhoi profiad masnachol sylweddol mewn sefydliadau yn y sector preifat fel United Parcel Services (Llundain).  Yn ogystal, mae ganddi brofiad helaeth o gyfieithu llafar ac ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd (Saesneg i Tsieinëeg Mandarin ac i'r gwrthwyneb) mewn ystod eang o gyd-destunau. 

Mae ymchwil Dr Ren yn canolbwyntio ar wrthdaro rhwng gwaith a theulu / cydbwysedd bywyd-gwaith, astudiaethau rhywedd, llafur emosiynol ac esthetig, a Rheoli Adnoddau Dynol Tseineaidd /rhyngwladol yng nghyd-destun y diwydiant hedfan, ac yn fwy diweddar yn y sectorau addysg uwch.  Mae hi wedi cyhoeddi gwaith mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid yn cynnwys yr International Journal of HRM, Studies in Higher Education a’r Asia Pacific Business Review.   Yn ogystal â hyn, mae hi’n adolygydd cymheiriaid ar gyfer yr International Journal of HRM. ​ 

Ymchwil 

 

Aelodaeth 

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA) 

Aelod Academaidd o’r Chartered Institute of Personnel and Development (MCIPD) 

Diddordebau ymchwil 

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith / Gwrthdaro rhwng Gwaith a Theulu 

Astudiaethau Rhywedd 

Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol a Chymharol 

Astudiaethau Traws-Ddiwylliannol 

Cyhoeddiadau

Erthyglau Cyfnodolion 

Ren, X. (2017), 'Exploiting women's aesthetic labour to fly high in the Chinese airline indusry', Gender in Management:  An International  Journal 32(6), pp.386-403.

Foster, D. and Ren, X. (2015) 'Work-family conflict and the commodification of women's employment in three Chinese airlines', The International Journal of Human Resource Management 26(12), pp. 1568-1585

Ren, X. and Caudle, D. (2014) 'Walking the tightrope between work and non-work life: strategies employed by British and Chinese academics and their implications', Studies in Higher Education. DOI: 10.1080/03075079.2014.942277

Ren, X. and Foster, D. (2011) 'Women's Experiences of Work and Family Conflict in a Chinese Airline', Asia Pacific Business Review 17 (3), pp. 325 - 341

Papurau Cynhadledd 

 Ren, X. (2016) 'Exploiting women's aesthetic labour to fly high in the Chinese airline industry'. In: The British Academy of Management (BAM) 2016 Conference, September 2016, Newcastle University, UK.

Ren, X and Caudle, D. (2014) 'Who's the acrobat? Female academics' strategies for balancing work and life in the British and Chinese contexts'. In: Gender, Work and Organisation (GWO) 8th Biennial International Interdisciplinary Conference, June 2014, Keel University, UK.

Ren. X. (2009) 'The prevalence and consequences of aesthetic and emotional labour in the Chinese airline industry'. In: The 24th Annual Employment Research Unit (ERU) Conference, September 2009, Cardiff Business School, UK.

Ren, X. and Foster, D. (2008) 'Balancing Work and Life in the Chinese Airline Industry: Women's Experience in the East and some Comparisons with the West'. In: The 9th International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM) Conference. July 2008, Fudan University, China.​

Ren. X. a Caudle, D. (2020) Cydbwyso'r byd academaidd a bywyd teuluol: Y straen a'r brwydrau sy'n gysylltiedig â rhyw rhwng y DU a Tsieina, Rhyw mewn Rheolaeth: Cyfnodolyn Rhyngwladol. https://doi.org/10.1108/GM-06-2019-0093

Projects

Dyddiad Manylion Sefydliadau y mae’n gysylltiedig â nhw Cyllid 

​​10/2012-07/2014

​Arweiniodd brosiect ymchwil o'r enw ‘Work-life balance in Chinese and British academia’ a gweithiodd mewn partneriaeth gyda chydweithwyr. 

Prifysgol Swydd Gaerloyw 

2012/13 Cyllid ymchwil BEPS (£2,600.00) 

​10/2006-09/2009​

Ymgymerodd yn annibynnol â phrosiect ymchwil PhD o'r enw ‘Women’s work-family conflict in the Chinese airline industry’.​

Prifysgol Caerdydd 

--- ​​