Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Victoria Richards

Dr Victoria Richards

​​

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
Rhif Ffôn: +44(0)29 2020 5573
Cyfeiriad E-bost: vrichards@cardiffmet.ac.uk

Ymunodd Victoria â'r adran Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (THE) fel aelod staff amser llawn ym mis Medi 2014 yn dilyn cyfnod fel Tiwtor Cysylltiol ac ar ôl cwblhau ei PhD ym mis Mehefin 2013 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Archwiliodd y PhD faterion yn ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol a chynnwys pobl â nam ar eu golwg mewn twristiaeth, gan ganolbwyntio ar brofiadau ac ystyr twristiaeth ym mywydau pobl.  Mae hyn yn dilyn ei gyrfa flaenorol 20 mlynedd o hyd yn y trydydd sector yn gweithio gydag ac ar gyfer pobl â nam ar eu golwg mewn meysydd fel hyfforddiant adsefydlu personol, trefnu cynadleddau, mentora myfyrwyr a chynlluniau hyfforddi a dylunio ar gyfer codi ymwybyddiaeth.    

Ar hyn o bryd, mae'n addysgu mewn tîm ar draws yr adran ar amrywiaeth o fodiwlau twristiaeth a rheoli digwyddiadau gan gynnwys twristiaeth ar gyfer planed fach, rheoli twristiaeth yn yr amgylchedd naturiol, y diwydiant twristiaeth, cymdeithaseg Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau, cyflogadwyedd, amrywiaeth a chynhwysiant cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau, sgiliau ymchwil, a goruchwylio traethodau hir. Mae ei meysydd diddordeb penodol yn cynnwys 'trem y twrist', mwy o bwyslais ar brofiad yr ymwelydd, materion yn ymwneud ag ymgorfforiad, rhywedd a thwristiaeth i bawb. Yn ogystal, mae gan Victoria ddiddordeb ychwanegol yn y berthynas rhwng y lletywr a’r cwsmer yn ogystal â sut mae'r amgylchedd adeiledig yn effeithio ar y perthnasau hyn. Mae hi hefyd yn astudio ar gyfer TAR ac mae ganddi ddiddordeb mewn dulliau addysgu a dysgu, ac mae’n mwynhau creu deunyddiau ac adnoddau dysgu i ennyn diddordeb myfyrwyr.   

Ymchwil

Aelod o Ganolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru 

Diddordebau Ymchwil:  Cyfiawnder cymdeithasol a chyfranogiad grwpiau ymylol mewn twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau; Twristiaeth a Digwyddiadau Hygyrch; Profiadau pobl â nam ar eu golwg a phobl ag anableddau; Dyluniad Lleoliadau; perthnasoedd rhwng y gwestai a’r lletywr mewn twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau; Polisi Anabledd; amrywiaeth a chynhwysiant cymdeithasol. 

Cyhoeddiadau 

Erthyglau mewn Cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid: 

Richards, V., Pritchard, A., & Morgan, N.M., 2010. (Re)envisioning tourism and visual impairment. Annals of Tourism Research, 37(4), 1097-1116.

Pennod mewn llyfr a adolygwyd gan gymheiriaid:

Richards, V., Pritchard, A., & Morgan, N.M., & Sedgley, D., 2010. Tourism and Visual Impairment in Tourism and Inequality, in Cole,S., and Morgan,N.M.,(Eds) 2010 Tourism and Inequality: Problems and Prospects. CABI. Oxfordshire.

Papurau Cynhadledd: 

Richards, V. (2009, 21–24 June). They're not interested in you as a person: Insights into visually impaired people's tourism experiences from South Wales, UK. Paper presented at the 3rd critical tourism studies conference: Connecting academies of hope, Zadar, Croatia.[Awarded the Annals of Tourism Research Carole L. Green Prize for the best Doctoral paper]

Richards, V. (2011).  The (Dis)embodied tourism experiences of people with vision impairment. Presentation at the 4th critical tourism studies conference: University of Wales Institute, Cardiff (UWIC), Wales. 

Cyflwyniadau mewn Cynadleddau: 

Richards, V (2015). 'You want to be the best mother you can be and part of that is going on holiday': The impact of vision impairment and disability on family holidays. Presentation at the 6th critical tourism studies conference, Opatje, Croatia.

Richards, V (2015). Paying "lip-service" or embedding diversity and social inclusion in the tourism curriculum. Presentation at the Association of Tourism in Higher Education conference, St Anne's College, Oxford.

Prosiectau 

Mehefin 2015 - Ymchwil Dichonoldeb gyda Gorwel (Melin Drafod Gymreig, amhleidiol, annibynnol ) i'r posibilrwydd o sefydlu Palas Brenhinol yng Nghymru a'i effaith / goblygiadau ar gyfer twristiaeth yng Nghymru.  

Cysylltiadau allanol 

Arholwr Allanol Gradd Sylfaen Prifysgol Dinas Birmingham (nam ar y golwg)

Aelod o Banel Cynghori Gradd Sylfaen Adsefydlu Dinas Birmingham (nam ar y golwg)  

Aelod o Grŵp Llywio blaenorol Prifysgol Morgannwg (Gradd Adsefydlu, nam ar y golwg)