Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Stephen Bibby

Stephen Bibby

​​​

Darlithydd mewn Rheolaeth Strategol 

Adran: Marchnata a Strategaeth
Rhif Ffôn: +44(0)29 20 416368 
E-bost: sbibby@cardiffmet.ac.uk

Mae Stephen yn ddarlithydd mewn Rheolaeth Strategol yn yr Ysgol Busnes. Mae Stephen yn Economegydd ac yn ymgynghorydd rheoli, ac ymunodd â'r Ysgol Busnes yn ddiweddar ar ôl nifer o flynyddoedd fel hyfforddwr busnes a mentor. Gweithiodd Stephen fel Economegydd ac arbenigwr ar fewnfuddsoddi yn Awdurdod Datblygu Cymru. Gweithiodd wedyn fel ymgynghorydd rheoli yn Capgemini, Enterprise Plc Consulting, lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau ac ymgynghorydd annibynnol. Diddordebau Stephen yw datblygu cynaliadwy a'r economi cylchol, rheoli busnes rhyngwladol, strategaethau ar gyfer twf busnes, gweithredu strategaeth, arloesi ac entrepreneuriaeth. 

​​