Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Stella Diamantidi

Stella Diamantidi

Pennaeth yr Adran 

Adran: Astudiaethau Busnes
Rhif Ffôn: +44(0)29 2020 5670
E-bost: sdiamantidi@cardiffmet.ac.uk​​

Mae Stella Diamantidi yn Ddeon Cyswllt Ymgysylltu â Myfyrwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd er 2019. Mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys arwain ar fentrau dysgu, addysgu ac ymgysylltu â myfyrwyr ynghyd â sicrhau ymgysylltiad myfyrywr â sicrhau ansawdd a gwella. Cyn y rôl hon bu’n Bennaeth yr Adran Fusnes ac yn reolwr llinell i dimau academaidd mawr gan eu galluogi i gyflwyno darpariaeth o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.  Mae hi wedi cynllunio a darparu graddau busnes a'r gyfraith (QLDs) yn asesu cyflawniadau myfyrwyr yn ogystal ag addysgu a dysgu. Mae ganddi arbenigedd mewn arholi allanol ac mae hi'n hyfforddwr cymwys ar gyfer y rhaglen Datblygu Arholwyr Allanol gan Advance HE. Mae hi’n cadeirio nifer o Fyrddau Arholi, yn Uwch Gymrawd AAU ac yn Adolygydd Sicrhau Ansawdd i’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch yn Lloegr. Mae ganddi brofiad helaeth o arweinyddiaeth a strategaeth academaidd mewn addysg uwch ac addysg bellach, colegau preifat yn ogystal â Phrifysgolion ôl-92.