Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Sheena Carlisle

Dr Sheena Carlisle

​​​​​

​Uwch-Ddarlithydd mewn Twristiaeth 

 

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau  

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2041 6475  

Cyfeiriad E-bost: scarlisle@cardiffmet.ac.uk 

Mae Sheena yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Twristiaeth.  Ei chymwysterau yw: BA. (Anrh) Rheoli Lletygarwch, MA (Exon) Twristiaeth a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, MSc. Dulliau Ymchwil yr Amgylchedd Adeiledig, PhD Economi Gwleidyddol mewn Twristiaeth. 

 

Ar hyn o bryd mae Sheena yn datblygu meysydd ymchwil mewn cymhwyso Rheoli Prosiectau mewn cyd-destunau twristiaeth a allai helpu i ymdrin ag effeithiau andwyol ac yn cynyddu hyfywedd cyfleoedd twristiaeth mewn cyrchfannau lleol. 

 

Mae ei hymrwymiadau addysgu yn cynnwys ystod eang o bynciau academaidd, gan gynnwys: Moeseg Busnes a Thwristiaeth, Argyfwng, Rheoli Risg a Newid Strategol, Marchnata, Twristiaeth Gynaliadwy a Rheoli Cyrchfannau a Dadansoddi Effaith Twristiaeth, Rheoli Atyniadau i Ymwelwyr   

Teitl PhD Sheena yw "A Political Economy of Small Scale Business Development in Gambian Tourism, West Africa".  Roedd hyn yn golygu Ymchwil Gweithredu helaeth ymhlith cyfranogwyr gyda chymdeithas y fasnach dwristiaeth, gwaith ymgynghori ar gyfer Awdurdod Twristiaeth Gambia a dwy flynedd fel Pennaeth Adran a Darlithydd mewn coleg busnes yn Gambia lle bu’n helpu i sefydlu'r cwrs HND cyntaf yn y Gambia i roi addysg ym maes twristiaeth i reolwyr canol ac uwch reolwyr. 

  

Rhoddodd yr ymchwil PhD brofiad a gwybodaeth am y cysylltiad hanfodol rhwng twristiaeth, datblygu, cydweithredu, gweithrediadau twristiaeth ac entrepreneuriaeth. Mae hyn yn dilyn ei gyrfa rheoli flaenorol ym maes tai cymdeithasol lle datblygodd ddiddordeb cryf mewn cynnwys y gymuned a chyfiawnder cymdeithasol, ynghyd â phrofiad gwaith cynnar mewn Rheoli Atyniadau i Ymwelwyr gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Safle Treftadaeth y Byd yn Ethiopia. Mae Sheena yn frwd o blaid y Celfyddydau, Treftadaeth a Diwylliant ac mae’n dod â phortffolio eclectig o brofiad i brosiectau Ymchwil ac Addysgu. 

Ymchwil

Grwpiau ymchwil 

Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Twristiaeth 

Grŵp Ymchwil Ardaloedd sy’n Datblygu - DARG 

ATLAS Ewrop ac ATLAS Affrica - Cymdeithas Darlithwyr  a Myfyrwyr Twristiaeth 

  

Aelodaeth 

Pwyllgor Moeseg Ymchwil Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

Pwyllgor Datblygu Ymchwil Prifysgol Fetropolitan Caerdydd  

Adolygydd Cymheiriaid ar gyfer Cylchgronau Twristiaeth - Rheoli Twristiaeth / Safbwyntiau Rheoli Twristiaeth / Materion Cyfredol mewn Twristiaeth / African Journal of Culture and Heritage/Journal of Tourism and Hospitality Research  

Fforwm Cynaliadwyedd - Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

Uwch Gymrawd Addysgu’r Academi Addysg Uwch 

Y Gymdeithas Dwristiaeth 

Tourism Concern 

  

Diddordebau ymchwil 

Datblygu Cyrchfannau Cynaliadwy 

Dadansoddi Effeithiau Twristiaeth ac Atebion mewn Economïau yn Affrica a Gwledydd sy’n Datblygu  

Dadansoddiad o Effaith Twristiaeth ac Atebion mewn Cyd-destunau Ewropeaidd a Threfol yn Ewrop  

Rheoli Prosiectau mewn Twristiaeth Gynaliadwy  

Rheoli Argyfyngau mewn Cyrchfannau Twristiaeth 

Datblygiad Busnesau Bach a Chanolig  

Moeseg Twristiaeth 

Darparu Hyfforddiant, Addysg a Gwybodaeth mewn Twristiaeth Gynaliadwy 

Safbwyntiau Daearyddiaeth Ddynol mewn Twristiaeth 

 

 

Cyhoeddiadau

Erthyglau mewn Cyfnodolion  

Carlisle, S. Kunc, M. Jones, E., Tiffin, S. (2012) “Supporting innovation for tourism developmentthrough multi-stakeholder approaches: Experiences fro​m Africa​, Tourism Management, 35, 59-69.

Carlisle, S. & Jones, E (2012) “The beach enclave:​A landscape of power, Tourism Management Perspectives, Vol 1, 9-16


Penodau mewn Llyfrau 

Carlisle, S. (2011) “Access and marginalisation in a beach enclave resort” in Cole, S. and Morgan, N. (eds.) Tourism and Inequality: Problems and Prospects, CABI: Reading

Carlisle, S. (2008)"A Political Economy of Small Scale businesses development in The Gambia, West Africa: A Case Study of ASSET" in Van der Duim, R. and Kloek, M.E. (eds) Thematic proceedings of ATLAS Africa Conferences - New Avenues for tourism and wealth creation in Africa, 5. 37-54

Carlisle, S. (1998) Lalibela, Ethiopia: A Religious Town in Rock" in, Shackley, M. (ed.) Visitor Management at World Heritage Sites. Butterworth Heinemann p.139-160


Adroddiadau Ymchwil a Gyhoeddwyd 

Carlisle-Gaye, S. (2007) "Reshaping International Tourism Structures: Local Capacity to Influence? Atlas Africa Conference Proceedings" from Annual Conference on Tourism and Wealth Creation in Africa, Kampala , Uganda.​

Bah, A., Carlisle, S, Salla, H. and S.T. Nyang (2004) Costs and Benefits of Tourism in The Gambia. Action Aid Published Report


Trafodion Cynadleddau a Chyhoeddiadau 

"Breaking through technological barriers for tourism micro enterprises: A role for universities and the Triple Helix model" Presented at Atlas Africa Conference, Rwanda Tourism University College, Kigali: 2013

"Leaving the Field: The Ethics of Participant Action Research (PAR): Post-Research Reflections, Involvement and Devolvement" Royal Geographical Society Annual Conference. Tourism Geographies Research Group: 2010​

“Conflicting Dynamics at the Beach: A Landscape of Power? Case Study of Senegambia Beach Enclave Resort”. Presented at Atlas Africa Conference, University of Botswana, Gabarone June 2009. Accepted for article in Special Issue of Current Issues in Tourism

‘Extensive Living and Working within Tourism Research Settings: Ethics and Practice of Participant Action Research (PAR)‟, Critical Tourism Studies Conference, Split, Croatia June 2007.

“A Political Economy of Small Scale Business Development in Gambian Tourism”. PhD synopsis. Leisure Studies Association Conference, Bristol July 2006.​

Prosiectau

Ymgynghoriaeth broffesiynol 

Hyfforddwr, Hwylusydd ac Arweinydd Prosiect ar gyfer Hyfforddiant Twristiaeth Gynaliadwy i Reolwyr Gwestai, athrawon Addysg Bellach a Chynrychiolwyr Cymunedol Twristiaeth a Lletygarwch ar ran yr NGO Sazani Associates yn Zanzibar (2011) 

Ymgynghorydd i Fasnach Deg Cymru: Datblygu Egwyddorion Masnach Deg mewn Twristiaeth yng Nghymru (2011 - 2012) 

Hyfforddwr a Hwylusydd i Niche Tourism Development Training i Ddarlithwyr Twristiaeth Prifysgol Tanzania a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Soikione, Tanzania, ar ran UNESCO.  2010 

Siaradwr: “Impacts of Mass Tourism in a Developing Country Context": Gweithdy Cwrs Datblygu Byd-eang a drefnwyd gan Ethical Events ym Mhrifysgol Llundain (2007) 

Aelod o Bartneriaeth Twristiaeth Gyfrifol (RTP), grŵp gyda llawer o randdeiliaid yn monitro a gwerthuso Datblygu Twristiaeth Gyfrifol.  Mae’r aelodau yn cynnwys: Awdurdod Twristiaeth Gambia, Cymdeithas Gwestai Gambia, Ground Tour Operator Association, ASSET, Federation of Tour Operators (FTO) (2004 - 2006) 

Hyfforddwr a hwylusydd gweithdai ar ran Awdurdod Twristiaeth Gambia ar gyfer staff rheoli uwch gwestai a bwytai ar Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a strategaethau cadwraeth Adnoddau Amgylcheddol mewn gwestai a bwytai. Hyfforddwr ar gyfer Awdurdod Hedfan Sifil Gambia ar Ddiogelwch Meysydd Awyr a gweithdy Cysylltiadau Cwsmeriaid (2005 - 2006) 

Aelod o Bwyllgor Adnoddau Dynol Awdurdod Twristiaeth Gambia (2003 - 2006) 


Cysylltaiadau allonol

Arholwr Allanol  Sefydliad Technoleg Dulyn 

Gwybodaeth bellach

Goruchwyliwr PhD 

Cydlynydd Astudiaeth Maes Lefel 6 sydd â phrofiad helaeth o arwain ymweliadau i fyfyrwyr i’r Gambia a Moroco 

Rheoli Prosiect Prince 2  

Uwch Gymrawd Dysgu'r Academi Addysg Uwch (AAU) 

Tystysgrif Sylfaenol Rheoli Prosiect 4 Datblygu Cynaliadwy (PM4SD)