Sara Halbert

​​​​

Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6343
Cyfeiriad E-bost: shalbert@cardiffmet.ac.uk

Ar hyn o bryd mae Sara yn darlithio ym mhynciau cyfrifeg ariannol ac adrodd ar raglenni achrededig ACCA, ICAEW a CIMA.  Mae ei haddysgu yn cael ei yrru gan brofiad ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol ill dau.  Mae bod yn MiP CIMA yn golygu bod gan Sara gysylltiadau cyson â busnesau lleol a'u rhwydweithiau.  Mae hyn wedi caniatáu i Sara fod yn ymarferol ymwybodol o anghenion cyfrifyddu, technolegau a newidiadau mewn safonau cyfrifyddu lleol a chenedlaethol. 

Cyn darlithio, roedd profiad cyfrifeg Sara yn cael ei ddominyddu gan arfer cyfrifeg ac archwilio mewnol, ar gyfer amryw o sefydliadau'r sector cyhoeddus.  

Yn ôl addysg, hyfforddiant a phrofiad diwydiant, gwyddonydd cymdeithasol yw Sara yn bennaf ac mae'n gallu dod â'i gwybodaeth arbenigol i faes cyfrifeg a rheoli, yn gyffredinol, ac yn fwy penodol i'r termau 'Risg' a 'Rheoli Risg'.