Dr Sandy Kyaw

​​​​​

Uwch Ddarlithydd 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid  

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2041 6471  

Cyfeiriad E-bost: skyaw@cardiffmet.ac.uk

Sandy yw  Cadeirydd y Grŵp Maes Cyllid yn Ysgol Reoli Caerdydd ac mae wedi addysgu amryw o fodiwlau ym maes cyllid, economeg, busnes a rheolaeth mewn rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig.  Cyn ymuno ag Ysgol Reoli Caerdydd, roedd yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Busnes Oxford Brookes.  Enillodd ei PhD mewn Economeg ym Mhrifysgol Strathclyde lle dyfarnwyd ysgoloriaeth lawn iddi (Dyfarniad Ysgoloriaeth Ymchwil Ôl-raddedig, Dyfarniad  Ysgoloriaeth Ymchwil Tramor a Dyfarniad Ysgoloriaeth Ymchwil Ryngwladol) i gefnogi ei gwaith ymchwil.   Mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac mae ganddi Dystysgrif Ôl-radd mewn Addysgu mewn Addysg Uwch o Brifysgol Oxford Brookes.  Mae hi wedi cynllunio, datblygu a darparu (fel Arweinydd Modiwl), nifer o fodiwlau newydd ar gyfer rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys Cyllid Rhyngwladol a Modelu Ariannol.  Mae hi hefyd wedi goruchwylio nifer o draethodau israddedigion, meistri a PhD a hi yw Golygydd Rheoli yr International Journal of Management, Economics and Social Sciences ac mae’n Olygydd Cyswllt Palgrave Communications a gyhoeddwyd gan Palgrave Macmillan.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil cyfredol Sandy yn canolbwyntio ar economeg ariannol, economeg datblygu, cyllid rhyngwladolac econometreg cymhwysol.

Cyhoeddiadau

Tourism specialization, absorptive capacity, and economic growth, with De Vita, G., Journal of Travel Research, 56, 423-435 (2017)

Tourism development and growth, with De Vita, G., Annals of Tourism Research, 60, 23-26 (2016)

Exchange rate movements and firm value: evidence from European firms across the financial crisis period, with Mozumder, N., De Vita, G., and Larkin, C., Journal of Economic Studies (forthcoming)

Volatility spillover between stock prices and exchange rates: new evidence across the recent financial crisis period, with Mozumder, N., De Vita, G., and Larkin, C., Economic Issues, 20, 43-64 (2015)  

The effect of corporate governance on firm performance, with Emile, R., and Ragab, A., Asian Economic and Financial Review, 4, 1865-1877 (2014)

The role of the exchange rate in tourism demand, with De Vita, G., Annals of Tourism Research, 43, 623-627 (2013)  

The impact of capital flows on developing countries: empirical exploration and research methodology, with Huq, M., and Tribe, M., European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 59, 114-125 (2013)

Does the choice of exchange rate regime affect the economic growth of developing countries?, with De Vita, G., Journal of Developing Areas, 45, 135-153 (2011)

Capital flows and growth in developing countries: a dynamic panel data analysis, with MacDonald, R., Oxford Development Studies, 37, 101-122 (2009)

Growth effects of FDI and portfolio investment to developing countries: a disaggregated analysis by income levels, with De Vita, G., Applied Economics Letters, 16, 277-283 (2009)

Determinants of foreign direct investment and portfolio flows to developing countries: a panel cointegration analysis, with De Vita, G., European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 13, 161-168 (2008)

Determinants of capital flows to developing countries: a structural VAR analysis, with De Vita, G., Journal of Economic Studies, 35, 304-322 (2008)