Dr Ricky Li

Uwch Ddarlithydd mewn Bancio a Chyllid  

AdranCyfrifeg, Economeg a Chyllid  

Rhif Ffôn+44 (0) 29 2020 5752  

Cyfeiriad E-bostryli@cardiffmet.ac.uk 
LinkedIn: https://uk.linkedin.com/in/dr-ricky-li-55036018 
Twitter: @RickyCardiffMet 

Fel Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, mae Ricky yn teimlo’n angerddol am addysgu mewn amrywiaeth o fodiwlau cyfrifeg, cyllid a bancio ar lefel israddedig ac uwchraddedig. Mae Ricky yn ddarlithydd academaidd a arweinir gan ymchwil, sy’n cymhwyso ymchwil addysgol i addysgu o ddydd i ddydd. Mae ei ddiddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys dysgu trwy brofiad, gan ddefnyddio technoleg mewn addysg cyllid, addysg entrepreneuriaeth a materion cyfredol mewn addysg uwch. Ar hyn o bryd mae Ricky yn goruchwylio myfyriwr PhD mewn ymchwil i lywodraethu corfforaethol a gwyngalchu arian yn nwyrain Affrica. Cyn ymuno â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, roedd Ricky yn Uwch Ddarlithydd ac yn Arweinydd Cwrs dwy raglen ôl-radd ym Mhrifysgol De Cymru.  

Ymchwil

- Addysg Cyfrifeg a Chyllid 

- Ymchwil Addysgol mewn Addysg Uwch 

- Arloesedd a Thechnoleg mewn Addysg Uwch  

- Gwybyddiaeth Entrepreneuraidd a metawybyddiaeth


Cyhoeddiadau

Li, R., (2010), "Metacognitive patterns – assessing how entrepreneurs think about their thinking", Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) Conference, Liverpool, 2010.

Li R., (2013), "An exploratory study of entrepreneurial metacognition using the Metacognitive Pattern Indicator (MPI) instrument", Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) Conference, Cardiff, 2013.

Li R., (2014), "The application of Thomson Reuters Eikon platform in financial investment and portfolio education", British Accounting & Finance Association (BAFA) Accounting Education SIG Conference, Bristol, 2014.

Li R., (2015), "Experiential, problem-based learning and authentic assessment in finance education", British Accounting & Finance Association (BAFA) Accounting Education SIG Conference, Manchester, 2015

Li R., Telford, B., (2016), "Action research in accounting education: implementing the research-teaching nexus", British Accounting & Finance Association (BAFA) Accounting Education SIG Conference, Belfast, 2016.

PhD Thesis
Li R., (2013) A mixed methods study of entrepreneurial metacognition, University of South Wales
Examined by Professor Andy Adcroft (University of Surrey), Dr Rob Burton (University of Huddersfield) and Dr Rachel Mason-Jones (University of South Wales)

Prosiectau

Fi yw Hyrwyddwr Bloomberg yn Ysgol Reoli Caerdydd, sy'n mynd ati i hyrwyddo profiad dysgu o ansawdd uchel a modiwlau academaidd gan gymhwyso llwyfan data Bloomberg i'n Cyfres Bloomberg arbennig ni.  

External links Csyslltiadau allanol

-Cyfrifydd wedi cymhwyso'n rhannol (ACCA) 

- Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA)  

- Ymgynghorydd Mendeley 

- Aelod o'r British Accounting and Finance Association  (BAFA) 

- Adolygydd Innovations in Education and Teaching International Journal  

- Adolygiad o Smart, Gitman & Joehnk (2017), "Fundamentals of Investing" 13th Global Edition, Pearson Press, ISBN:  9781292154039 

- Adolygydd allanol ailddilysu rhaglenni, Prifysgol Ulster