Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Rebecca Smith

Rebecca Smith

​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Manwerthu

Adran: Marchnata a Strategaeth
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 7134
Cyfeiriad E-bost: rmsmith@cardiffmet.ac.uk

Dechreuodd Rebecca ei gyrfa addysgu ym Mhrifysgol Wolverhampton ym 1994 yn yr Adran Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth. Yna yn 2000, symudodd i UWIC i sefydlu'r Radd ac HND mewn Rheoli Manwerthu a ddilyswyd yn 2001 ac a barhaodd am naw mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd hi hefyd yn Arholwr allanol ym Mhrifysgol Wolverhampton (Astudiaethau Busnes) a Phrifysgol Central Lancashire (Rhaglenni Rheoli Manwerthu ac Astudiaethau Busnes).  

Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mae Rebecca yn aelod o'r Grŵp Maes Rheolaeth Strategol ac yn gyfrifol am y modiwlau Arloesi ac Entrepreneuriaeth a Lansio Menter ar lefel chwech a'r modiwl Rheoli Creadigrwydd ac Arloesi ar lefel pump. Yn ogystal, mae'n rhan o'r tîm addysgu Busnes mewn Cyd-destun Byd-eang ar gyfer lefel 4. 

Graddiodd Rebecca o Brifysgol Nottingham Trent gyda HND mewn Astudiaethau Busnes (Manwerthu a Dosbarthu) ac yna o Brifysgol Wolverhampton gyda Menter Busnes BA (Anrh). Ar ôl treulio rhai blynyddoedd mewn diwydiant, dychwelodd i addysg uwch a graddio o Brifysgol Wolverhampton gyda TAR mewn Addysg Bellach ac Uwch, a Diploma mewn Addysgu a Dysgu ac 2000 MBA o Brifysgol Lerpwl yn 2000. Mae Rebecca hefyd yn aelod llawn o'r Sefydliad Dysgu ac Addysgu a'r Academi Rheolaeth. 

Ar hyn o bryd mae Rebecca yn ymgymryd â PhD rhan-amser, gan ymchwilio i rôl strategaeth o fewn Manwerthwyr Annibynnol Bach. Mae ei meysydd diddordeb ymchwil yn cysylltu Strategaeth, Manwerthu ac Entrepreneuriaeth.