Dr Paula Kearns

Uwch-Ddarlithydd a Marchnata

Adran: Marchnata a Strategaeth

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2020 5567 

Cyfeiriad E-bostpkearns@cardiffmet.ac.uk  

Ar hyn o bryd Dr Paula Kearns yw Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y radd BA (Anrh) mewn Rheoli Marchnata.  Fel Cyfarwyddwr Rhaglen mae hi'n gyfrifol am arweinyddiaeth academaidd, cyflenwi, sicrhau ansawdd, rheoli a gweinyddu'r rhaglen gradd. Dechreuodd Dr Paula Kearns ei gyrfa academaidd 3 blynedd yn ôl, cyn hynny bu’n gweithio fel rheolwr yn y Diwydiant Hamdden am fwy na 20 mlynedd. Mae hi felly'n gallu cynnig set o sgiliau sy'n cyfuno rhagoriaeth academaidd gyda phrofiad mewn diwydiant.  Yn ystod ei gyrfa hamdden, bu'n gweithio yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac ymddiriedolaeth. Yn ystod y cyfnod hwn roedd yn gyfrifol am gyllidebau incwm a gwariant mawr, roedd yn rheoli nifer fawr o staff ac yn rheoli nifer o brosiectau strategol 'proffil uchel'.

Ers dechrau yn y byd academaidd, mae Dr Paula Kearns wedi gweithio mewn tair Prifysgol wahanol, sydd wedi caniatáu iddi ennill ystod eang o brofiadau addysgu, deall systemau rheoli gwahanol a'r amgylchedd addysg uwch ehangach. Ei harbenigedd pwnc yw marchnata; yn ychwanegol at ei DBA (Marchnata), mae ei chymwysterau marchnata yn cynnwys MA Marchnata a chymwysterau proffesiynol a diploma ôl-radd CIM.  Mae hi wedi bod yn aelod o'r Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) ers astudio cymwysterau proffesiynol a diploma ôl-raddedig CIM dros ddegawd yn ôl.

Ymchwil

Grwp Ymchwil
Value Flow Centre ym Mhrifysgol Met Caerdydd

Diddordebau ymchwil 

Dyfarnwyd ei Doethuriaeth i Dr Paula Kearns mewn Gweinyddu Busnes (DBA) ym mis Rhagfyr 2013. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddeall pam fod rhai oedolion yn byw ac yn anadlu chwaraeon ac yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol drwy gydol eu hoes, tra i eraill nid oes unrhyw werth nac arwyddocâd i hynny o gwbl.    Y traethawd ymchwil hwn oedd yr archwiliad cyntaf o ddilysrwydd y defnydd o chwaraeon a gweithgarwch corfforol sy'n cyfrannu dealltwriaeth fwy datblygedig o'r gwerthoedd defnyddio sy'n sail i gyfranogiad oedolyn actif. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar y posibilrwydd y gallai lefelau cyfranogiad oedolion mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol gael eu cynyddu pe bai darparwyr yn symud y tu hwnt i'r safbwynt economaidd traddodiadol o werth (cydbwysedd rhwng cost-budd) ac mae hi wedi edrych ar y syniadau a gafwyd o fabwysiadu golwg ar werth sy'n seiliedig ar brofiad (canlyniadau canfyddedig a rhai a ddymunir). Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ymchwil penodol yn bodoli ynghylch y gwerthoedd defnyddio sy'n sail i gyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol, ac mae hyn yn fwlch pwysig yn y llenyddiaeth, y mae hi'n bwriadu cyfrannu'n llawn ato.

Aelodaeth 

Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) - Aelod Cyswllt 

Cyhoeddiadau

Thesis doethuriaeth 

 "On Your Marks, Get Set, Go!'' The Development of the Sport and Physical Activity Value (S&PAVAL) Model for use in the Leisure Industry

Trafodion Cynadleddau 

Kearns, P. & Skinner, H. (2013). Conceptualising customer value in a leisure service setting: value is in the eye of the beholder. Proceedings of the Academy of Marketing Conference, University of Glamorgan, 8th – 11th July 2013. 

Kearns, P. & Skinner, H. (2013). The whole idea behind it is to get people away from going to doctors.  Proceedings of the WISERD 2013 Annual Conference, University of Glamorgan 25th and 26thJune 2013. 

Kearns, P., Williams-Burnett, N. & Skinner, H. (2012). Why don't people do what's good for them? : an examination of the value(s) which affect physical activity, Proceedings of the Policy & Politics Conference 2012, University of Bristol, School for Poli​cy Studies, 18th September 2012. 

Kearns, P., Williams-Burnett, N. & Skinner, H. (2012). Towards developing understanding of the drivers, constraints from the consumption values underpinning participation in physical activity, Proceedings of the Academy of Marketing Conference, University of Southampton's School of Management, 2nd – 5th July 2012. 

Kearns, P. & Skinner, H. (2012). Value-in-exchange or value-in-use? Empirical insights into consumer perceptions, Emerging Themes in Business Conference, Newport Business School, University of Wales, Newport, 20th March 2012.