Neil Marcus

​​​​​

Darlithydd mewn Digwyddiadau 

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau 

Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6321

Cyfeiriad E-bost: nmarcus@cardiffmet.ac.uk

Mae Neil wedi bod yn rhan o'r diwydiant digwyddiadau ers 37 mlynedd ac mae'n parhau i wneud hynny. Yn ogystal â hyn, dros y 30 mlynedd diwethaf mae wedi bod yn darlithio mewn rheoli a diogelwch digwyddiadau. 

Mae Neil wedi bod yn rhan o'r tîm rheoli digwyddiadau yn PMC ers 9 mlynedd ac mae'n cydbwyso ei gyfrifoldebau prifysgol ochr yn ochr â'i waith yn y diwydiant digwyddiadau ar brosiectau fel gwyliau cerdd mawr, digwyddiadau chwaraeon o'r radd flaenaf, y byd corfforaethol a phartïon preifat o safon uchel . Ac mae'n dod â'r byd go iawn yn ôl i amgylchedd academaidd PMC. Mae Neil wedi cynghori llawer o'r cynghorau ledled y DU ar drwyddedu, ac mae wedi darparu llawer o gyflwyniadau pen bwrdd ar gyfer rheoli risg a diogelwch ar ddigwyddiadau mawr yn ac oddeutu ‘r DU. 

Mae swyddogion lefel uchel y llywodraeth, cynghorau a chwmnïau digwyddiadau eraill yn ymgynghori ag ef yn aml i gael cyngor a chymorth. Priodoleddau eraill Neil yw ei fod wedi'i gymhwyso'n llawn gan NEBOSH mewn Rheoli Iechyd a Diogelwch. 

Ar hyn o bryd mae Neil yn gweithio gydag UEFA ar gyflawni Cynghrair y Pencampwyr 2017, ac yn cynllunio gwestai Trefol arloesol ar gyfer digwyddiadau wrth gynllunio ar gyfer prosiectau eraill yn 2017,  o gynadleddau i wyliau. 

Prosiectau 

Neil oedd Swyddog Diogelwch Digwyddiadau ar gyfer yr Uwchgynhadledd Hinsawdd yn Llundain yn 2016. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae wedi bod yn ymwneud â rheoli safle a diogelwch ar gyfer 10 cynhadledd fawr arall o amgylch y DU i gleientiaid fel y Co-op, Santander, Hyundai, Heineken, City and Guilds, i enwi ond ychydig. 

Yn ogystal â hyn, ef oedd y rheolwr cynhyrchu ar nifer o gyngherddau mawr dros yr haf hwn.  

Roedd Neil hefyd yn rhan o'r uwch dîm rheoli gyda'r Radio One Big Weekend, Carnifal Electric Daisy, Reading Festival, BML, The Proms Hyde Park, Gŵyl Radio 2's festival in a day a 4 gŵyl fawr arall.