Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Natasha Hashimi

Natasha Hashimi

Darlithydd mewn Addysg Menter 

Adran: Astudiaethau Busnes
Ffôn:  +44(0)29 2020 5761
Cyfeiriad E-bost: nhashimi@cardiffmet.ac.uk

Mae Natasha wedi bod yn gweithio ar ddatblygu addysg fenter y tu mewn a thu allan i'r cwricwlwm ers 2006. Datblygodd Natasha angerdd am addysg fenter wrth astudio ar gyfer BA (Anrh) mewn Rheoli Manwerthu yn Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC), pan sefydlodd gymdeithas menter a chyflogadwyedd gyntaf y brifysgol yn ei hamser hamdden. 

Ar ôl graddio yn 2008 sicrhaodd Natasha rôl y Cydlynydd Entrepreneuriaeth yn UWIC ac enillodd le ar y Rhaglen Addysgwyr Entrepreneuriaeth Ryngwladol (IEEP) lle, ar ôl cwblhau'r rhaglen, hi oedd yr addysgwr ieuengaf i gael cymrodoriaeth â'r Ganolfan Genedlaethol Entrepreneuriaeth mewn Addysg (NCEE). Yn 2012 cwblhaodd Natasha PCET TAR ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn 2014 enillodd radd Meistr mewn Addysg Menter ac Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Coventry. 

Yn ei rôl Blaenorol yn Met Caerdydd, sefydlodd a rheolodd Natasha y Ganolfan Entrepreneuriaeth, a gyflwynodd gyfres o raglenni addysg menter allgyrsiol yn ogystal â chefnogi busnesau newydd. Enillodd y Ganolfan Wobr Addysg Gwarcheidwad am ragoriaeth mewn Addysg Menter yn 2015 am ei rhaglenni a'i hymgysylltiad â busnesau a'r gymuned leol. 

Mae Natasha hefyd wedi rheoli nifer o brosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru gan gynnwys Hwb Rhanbarthol Entrepreneuriaeth Addysg Uwch De Ddwyrain Cymru, sy'n cynnwys y partneriaid megis Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. 

 

Ymchwil

  • Addysg Menter
  • Menter Gymdeithasol 
  • Symudedd Cymdeithasol 
  • Anabledd a chynhwysiant cymdeithasol 

Prosiectau 

Hwb Addysg Uwch Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru Llywodraeth Cymru
2012-2015£1.1ManagerRheolwr
Rhaglen Cysgodi Entrepreneuriaeth Llywodraeth Cymru2011-2012£8640Rheolwr 
IGNITELlywodraeth Cymru2009-2012 

Partner

 

CAVE Llywodraeth Cymru 2009-2012 

Partner