Mike Flynn

​​​​

Prif Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen TNE (Tiwtor Cyswllt)

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6421
Cyfeiriad E-bost: mflynn@cardiffmet.ac.uk

Bu Mike yn gweithio fel rheolwr gwesty a thafarn wedi cwblhau ei radd yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd gan orffen yn rheolwr ardal i gwmni arlwyo mawr yn Ne Cymru. Fe gwblhaodd TAR yn 1986 gydag Athrofa De Morgannwg gynt a dyma lle y mae e o hyd. 

Mae Mike yn Brif Ddarlithydd Addysg Draws-Wladol (TNE) yn yr Ysgol Reoli wedi iddo fod yn Gyfarwyddwr Rhaglen ac yn diwtor blwyddyn olaf i'r rhaglenni Lletygarwch. Mae'n gyfrifol am redeg rhaglenni sawl partner ar draws y byd o ddydd i ddydd, gan gynnwys Singapore, Fietnam, Nepal, Libanus, Tsieina a'r Aifft, a bu'n gweithio yn City Unity College yng ngwlad Groeg, VUM ym Mwlgaria, ICBT yn Sri Lanka  a Choleg Oman ym Muscat. 

Mae Mike yn gadeirydd paneli dilysu/adolygu ac yn gadeirydd bwrdd arholi ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac, ar lefel ehangach, bu'n Adolygydd Pwnc QAA, yn ddylunydd modiwlau ILAM, yn banelydd allanol ar gyrsiau lletygarwch y tu allan i Met Caerdydd ac yn arholwr allanol mewn prifysgolion eraill. Fe yw Dirprwy Gadeirydd Is-Grŵp Cydweithredol yr Ysgol Reoli ac mae'n aelod o Bwyllgor Darpariaeth Gydweithredol a Phwyllgor Moeseg yr Ysgol. Mae'n Gadeirydd Bwrdd Arholi hefyd.

Mike yw cyd-awdur "Public House and Beverage Management" (2000). Butterworth-Heinemann. Llyfr sy'n werth ei ddarllen ond am £17.99 o bob siop lyfrau da ac mae ar gael ar Kindle hefyd!!

Rheoli Adnoddau Dynol yn y diwydiannau gwasanaethu yw ei bwnc arbenigol ynghyd ag addysgu am Winoedd a Gwirodydd gan ei fod yn diwtor achrededig ar gyfer WSET. Ymhlith ei ddiddordebau ymchwil mae Strategaethau Datblygu Rheoli, Strategaethau Addysgol Traws-Wladol, Creu'r Sefydliad Dysgu, Rheoli Perfformiad, Lleihau Trais sy'n gysylltiedig ag Alcohol mewn Safleoedd Trwyddedig ac Ymddygiad Defnyddwyr sy'n Prynu Gwin.

Mae hobïau Mike y tu allan i'r gwaith yn cynnwys criced a hoci yn wyliwr yn hytrach nag yn chwaraewr y dyddiau hyn. Mae gwin, garddio a'r sinema ar restr ei ddiddordebau hamdden yn ogystal â diddordeb mewn awyrennau. Mae ei wraig Ann yn gweithio i'r GIG ac mae ei ddau blentyn yn Awstralia neu'n diddori mewn chwarae gemau ar-lein. 

Ymchwil 

Yn gwneud DBA ar hyn o bryd ar Achieving Effective Management Strategies for TNE Partnerships i Ysgol Reoli Caerdydd.

Cyhoeddiadau 

Cyhoeddiadau

• Buying wine on promotion is trading-up in UK supermarkets: (2010) A case study in Wales and Northern Ireland, International Journal of Wine Business Research, gyda Ritchie, C. ac  Elliott, G.

• Flynn, M. Elliott, G, Ritchie, C. 2009. Can UK Wine-Buying Consumers be Persuaded to Trade up in Supermarkets?  I'w gyflwyno yn 3edd Cynhadledd Flynyddol AAWE (American Association of Wine Economists). Reims, Ffrainc. Mehefin

Papurau Gwaith

• Flynn, M. Elliott, G, Ritchie, C. 2012. Wine-Buying Consumers in the UK and drivers for choice?  I'w gyflwyno yn 6ed Cynhadledd Flynyddol AAWE (American Association of Wine Economists). Bolzano, Yr Eidal. Mehefin. I'w gyhoeddi yng nghyfnodolyn AAWE Chwefror 2013

• Dale, E., Ritchie, C., Lawson, S. & Flynn M. 2008.Wine Trade Demands or Intergenerational Distance in Teaching. Where are the Barriers to New Wine Consumers and Professionals? Cyflwyniad ar gyfer ICCAS 08 (Chweched Cynhadledd Ryngwladol ar y Celfyddydau a'r Gwyddorau Coginiol) – Global, National and Local Perspectives. Clarion Hotel Stavanger, Norwy. Mehefin

• Ritchie, C. Dale, E., Lawson, S. & Flynn, M. 2007. Intergenerational Distance, Language, Industry Demands: Where Are The Barriers To Learning?  Cyflwynwyd yng Nghynhadledd EuroChrie Leeds. Hydref

• Ritchie, C. Dale, E., Lawson, S. & Flynn, M. 2007 - Intergenerational Distance in Teaching and Learning: Using the WSET Intermediate Course to Study Language and Communication Barriers in Intergenerational Learning. Cyflwynwyd yng Nghynhadledd CHME, Prifysgol Oxford Brookes, Rhydychen. Mai.

Prosiectau 

Bu Mike yn ymwneud â lliaws o brosiectau dros y blynyddoedd gydag ystod o gwmnïau gan gynnwys awdurdodau lleol, sefydliadau arlwyo, cwmnïau arolygu gwestai, ymgynghorwyr addysg a cholegau partner ar draws y byd.

Bu Mike yn gweithio hefyd gyda Chynllun Busnes yn y Gymuned Whitbread ar friffio am y cysylltiad rhwng addysg a'r diwydiant Lletygarwch, ac mae'n un o sefydlwyr Cylch Blasu Gwinoedd Caerdydd. 

Ar hyn o bryd mae'n ymwneud â Phrosiect y British Council gyda Phrifysgol Economaidd Genedlaethol Hanoi, a'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd QAA.

Csyslltiadau allanol

• Llysgennad Gwinoedd Sbaen, Academi Gwinoedd Sbaen, Ionawr 2009

• Llysgennad Sieri, Sefydliad Sieri, Medi 2010

• Tiwtor Gwinoedd Teithiau Tywys drwy wahoddiad i: Bordeaux, Burgundy, Rhone, Awstria, Penedes, Rioja a Ribero del Duero, Somontano, Catalyud, Carinena,(Sbaen), Chile, Yr Almaen.