Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Michael Snelgrove

Michael Snelgrove

​​​​

Tiwtor Cyswllt


Adran: Busnes a Rheolaeth
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 7141
Cyfeiriad E-bost: msnelgrove@cardiffmet.ac.uk

Dros y blynyddoedd mae fy niddordebau ymchwil wedi canolbwyntio'n helaeth ar faterion yn ymwneud â datblygu strategaeth; ar ôl archwilio cyd-destunau yn amrywio o lunio strategaethau datblygu twristiaeth gynaliadwy yn y Gambia i broblemau sy'n ymwneud â thrylediad technolegau sy'n amgylcheddol gadarn i gefnogi strategaeth dwristiaeth gynaliadwy yn yr Aifft.  Fodd bynnag, mae rhan reolaidd o'm hymchwil wedi bod yn gysylltiedig â'r diwydiant hedfan. Rwyf wedi: 

... ymgymryd ag ymchwil sy’n archwilio ffactorau llwyddiant hollbwysig mewn newid strategol yn BAA (ar gyfer fy MPhil); 

... ymgymryd â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth mewn amrywiaeth o gwmnïau gan gynnwys Maes Awyr Caerdydd, wrth gynnal prosiect uchelgeisiol i wella cynllunio strategol a meithrin perthnasoedd mwy cynhyrchiol gyda chwmnïau hedfan trwy ddod yn fwy seiliedig ar gudd-wybodaeth; 

... ac ar hyn o bryd rwy'n darllen ar gyfer fy PhD lle rwy'n edrych ar hyfywedd y model maes awyr masnachol er mwyn gwella cystadleurwydd meysydd awyr rhanbarthol agos, cost isel sydd dan arweiniad y cludwyr - yn enwedig Maes Awyr Caerdydd.   

Trwy awydd, mae fy nghefndir masnachol yn f'arwain at agwedd gymhwysol i fy ymchwil, ac edrychaf am bob cyfle i weithio gyda busnesau i seilio fy ngweithgaredd a chreu deialog sydd o fudd i bawb. 

Cyhoeddiadau 

Papurau Cyfnodolion 

Snelgrove, N. Davison, L. and Ryley, T. (2010) “Regional airports in a competitive market: A case study of Cardiff International Airport”, Journal of Airport Management, 4, 2, 178-94.