Matthew Tuck

Gweinyddwr Rhaglen 

Adran: Gwasanaethau Proffesiynol yr Ysgol 
E-bost: mtuck@cardiffmet.ac.uk

Fi yw Gweinyddwr Rhaglen y radd Astudiaethau Busnes a Rheolaeth a llwybrau cysylltiedig yn Ysgol Reoli Caerdydd. Ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Hydref 2014, a chyn hynny, roeddwn yn gweithio fel Cydlynydd Ansawdd a Chymwysterau yn y sector addysg bellach.