Martin Honey

​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Cyllid  

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6429
Cyfeiriad E-bost: mhoney@cardiffmet.ac.uk

Mae Martin yn darlithio ar amrywiaeth eang o bynciau sy'n ymwneud â chyllid. Mae hefyd wedi dysgu'n helaeth ar gyrsiau rheoli lletygarwch sy'n ymwneud ag agweddau ariannol, economaidd, rhyngwladol a chyfoes ynghyd â chyrsiau ar ddylunio cyfleusterau lletygarwch. Arferai fod yn gydlynydd traethawd hir ar gyfer yr adran. 

Wedi'i addysg ym Mhrifysgol Surrey mae wedi gweithio o'r blaen i gwmni gwestai rhyngwladol a chwmni mawr o gyfrifwyr siartredig / ymgynghorwyr rheoli. Mae wedi ymgymryd â gwaith cynghori ar gyfer nifer o sefydliadau. 

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys strategaethau goroesi ar gyfer carfannau myfyrwyr hŷn ac amrywiol ac mae wedi cyhoeddi a darlithio yn y maes hwn.