Maria Ash

​​​

Darlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol ac Astudiaethau Sefydliadol  

Adran:  Astudiaethau Busnes
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6350
Cyfeiriad E-bost: mash@cardiffmet.ac.uk


Mae Maria Ash wedi bod yn UWIC ers 2004 yn darlithio ym maes Rheoli Adnoddau Dynol ac Astudiaethau Sefydliadol.  Ar ôl cwblhau ei gradd mewn Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd, bu'n gweithio yn y sector cyllid ac yna bu’n hunangyflogedig am nifer o flynyddoedd cyn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd lle'r enillodd TAR gyda Rhagoriaeth.   

Maria ar hyn o bryd yw Cadeirydd Grŵp Maes Rheoli Adnoddau Dynol ac mae wedi addysgu ar nifer o fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig yn Ysgol Reolaeth Caerdydd.  Hi yw arweinydd y modiwl MBA HRM Rhyngwladol, y modiwl lefel 3 HRM Rhyngwladol a Cymharol a'r modiwl lefel 2 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar hyn o bryd.  Mae Maria hefyd yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. 

Mae hi'n aelod o BUIRA, SRHE a Rhwydwaith AU y De Orllewin ac, o fewn Ysgol Reolaeth Caerdydd, mae’n aelod o'r clwstwr ymchwil 'Llywodraethu, Atebolrwydd a Chyfiawnder Cymdeithasol (GA&SJ) a'r ganolfan ymchwil addysg uwch ('HERCULES') o fewn y Sefydliad Arloesi Cymdeithasol.  Mae diddordebau ymchwil Maria ym maes astudiaethau rheoli critigol, astudiaethau rhywedd a rheoli addysg uwch.  

Yn ddiweddar, mae hi wedi ennill Diploma Ôl-raddedig a gydnabyddir gan ESRC mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, a ddyfarnwyd gyda Rhagoriaeth, ac ar hyn o bryd mae’n astudio am PhD yn archwilio polisïau cydraddoldeb mewn addysg uwch.